Kontakty E-poradňa
Chcete sa stať profesionálnym rodičom?

Aktuality

Náruč podporuje Výzvu k ľudskosti a ďalšie iniciatívy na pomoc utečencom

16. september 2015

V čase, keď sa desaťtisíce ľudí vydali na cestu plnú nástrah a neistôt, považujeme za dôležité, aby naša krajina prijala opatrenia poskytujúce utečencom pomoc rešpektujúcu ich životné potreby a ľudskú dôstojnosť. Veľkú časť utečencov tvoria rodiny s deťmi a je zrejmé, že sú to práve deti, ktoré sú najväčšmi ohrozené hladom, vyčerpaním, chorobami a inými útrapami. Práve teraz máme príležitosť vyjsť …

Viac

Náruč vracia deti domov

27. júl 2015

V Detskom krízovom centrum Náruč sme v júni ukončili projekt „Podporné programy pre rodiny v kríze ako efektívny nástroj ochrany detí pred násilím“, realizovaný od augusta 2013 a financovaný nórskym finančným mechanizmom. Cieľom projektu bolo zintenzívniť prácu s rodinami detí, pracovať s nimi v prirodzenom prostredí, čím sme chceli predísť umiestňovaniu detí do ústavnej starostlivosti. Z dlhoročných skúseností z praxe vyvstala potreba …

Viac

Vďaka Nadačnému fondu Kia Motors v Náruči ďalej vylepšujeme služby klientom

30. jún 2015

Od marca 2015 realizujeme v Detskom krízovom centre v Žiline a Poradenskom tréningovom centre v Čadci projekt s názvom „Pokračovanie v skvalitňovaní a rozširovaní odborných služieb OZ Náruč“. Vďaka podpore z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis sme mohli doplniť materiálno – technické vybavenie pracovísk a zaviedli sme nové formy práce s klientmi. …

Viac

Správa o našej verejnej zbierke v Čadci

14. máj 2015

Na základe § 13  zák. SNR č. 162/2014  Z. z. o  verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  predkladáme predbežnú správu  zbierky. Zbierka bola vykonávaná od 04. 12. 2014 – 13. 12. 2014 /vrátane/ v čase od 9,00 hod. – 18,00 hod. výberom  finančných prostriedkov do prenosných pokladničiek. Použilo sa 8 pokladničiek. Zbierka …

Viac

Dokážu sa deti chrániť pred násilím?

23. apríl 2015

Už takmer rok Náruč – pomoc deťom v kríze realizuje projekt „Bližšie k deťom“, ktorého zámerom je priblížiť deťom problematiku násilia, naučiť ich, ako sa chrániť a kde vyhľadať pomoc. V rámci preventívnych seminárov  naše preventistky navštevujú základné školy v Žiline a okolí, komunikujú s deťmi a odovzdávajú im potrebné  informácie. Semináre vedieme hravou formou, s využitím  počítačových animácií. Pokúšame sa vtiahnuť deti do hier …

Viac

Každé dieťa si zaslúži byť chránené

6. február 2015

Jednou z horúcich tém diskutovaných v súvislosti s nastávajúcim referendom je téma sexuálnej výchovy. Mnohé argumenty proti tomu, aby deťom boli sprostredkované  znalosti z tejto oblasti, nás zaskočili. Naposledy z úst Antona Chromíka… V Náruči sa roky venujeme prevencii násilia na deťoch a sme presvedčení, že deti majú mať základné  informácie o rizikách sexuálneho zneužívani aj o možnostiach, …

Viac

V diskusii o rodine sa stráca najlepší záujem dieťaťa

3. február 2015

Bratislava, 2. februára 2015 – Koalícia pre deti, platforma združujúca rozličné mimovládne organizácie, ktoré sa venujú ochrane a napĺňaniu práv detí na Slovensku, so znepokojením sleduje, akým smerom sa vyvíja spoločenská debata súvisiaca s nadchádzajúcim referendom. Jej zástupcovia poukazujú na to, že sa v nej síce operuje najlepším záujmom detí, no tie sa v nej …

Viac

… k diskusii s čitateľmi Nového Času

5. december 2014

Píšu nám čitatelia Nového Času. Keďže sú ich listy veľmi podobné, vybrali sme jeden, aby sme touto cestou reagovali. Dobrý deň,som veľmi sklamaná Vaším postojom,plne súhlasim s článkom v Novom čase,otec ma byť so synom, ja ako dieťa a som neraz od rodičov dostala po zadku,aj iné tresty,lebo som bola proste živé dieťa,ale boli to …

Viac

Vyjadrenie Náruče k článku v Novom Čase

4. december 2014

So znepokojením sme zaznamenali článok v Novom čase, ktorý sa nanajvýš neobjektívne vyjadruje k prípadu dieťaťa umiestneného v Detskom krízovom centre Náruč. Redaktorka Nového Času od prvého kontaktu s našimi pracovníkmi pristupovala k prípadu jednostranne a zaujato, vytrvalo ignorujúc upozornenia našich pracovníkov, aby neohrozovala dieťa nátlakovým  prístupom a zverejňovaním jeho identity v médiách. Článok je vystavaný na množstve nepravdivých tvrdení, klamstiev a poloprávd, čerpaných …

Viac

Náruč sa pridáva k spoločnému vyhláseniu na ochranu detí pred násilím

25. november 2014

V piatok 21.11.2014  zorganizovalo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problemtatiky násilia na deťoch okrúhly stôl zameraný na ochranu detí pred násilím. Jedným z výstupov bolo prijatie vyhlásenia zúčastnených organizácií Spoločne proti násiliu na deťoch. Náruč sa pridáva k tomuto vyhláseniu. Spoločne proti násiliu: Vyhlásenie  

Viac