fbpx
Keď sme v marci 2017 začali s revitalizáciou služieb nášho Poradenského centra Náruč Žilina, išlo nám  najmä o zviditeľnenie širokej škály bezplatnej pomoci, ktoré poskytujeme obetiam domáceho násilia. Naším cieľom bolo poskytnúť špecializované sociálne, psychologické a právne poradenstvo širšiemu okruhu ľudí, ktorí to potrebujú. Poradenstvo je prioritne zamerané na vyriešenie krízovej situácie klientky/klienta, no v prípade […]

Keď sme v marci 2017 začali s revitalizáciou služieb nášho Poradenského centra Náruč Žilina, išlo nám  najmä o zviditeľnenie širokej škály bezplatnej pomoci, ktoré poskytujeme obetiam domáceho násilia. Naším cieľom bolo poskytnúť špecializované sociálne, psychologické a právne poradenstvo širšiemu okruhu ľudí, ktorí to potrebujú. Poradenstvo je prioritne zamerané na vyriešenie krízovej situácie klientky/klienta, no v prípade potreby následne dlhodobo a intenzívne pracujeme s našimi klientmi na ich navrátení do bežného života.

Čo sa nám teda podarilo za posledné štyri roky v Poradenskom centre Náruč Žilina?

Naše poradenské služby v rokoch 2017 – 2020 využilo 1 516 klientok/klientov, z toho 441 novo zaevidovaných. Spolu sme poskytli 11 715 konzultácií.

Násilie môže zanechať závažné negatívne dopady na fyzickom aj duševnom zdraví detí, pričom tieto môžu pretrvávať po celý život. Aj preto patrí prevencia násilia dlhodobo ku kľúčovým programom našej organizácie. V spolupráci so školami sme na území žilinského regiónu absolvovali sériu preventívnych programov a aktivít zameraných na predchádzanie násilia páchaného na deťoch a v rodinách s názvom „Kým nie je neskoro“. Prostredníctvom interaktívnych aktivít deti získali informácie o násilí, jeho príčinách, formách a možnostiach pomoci. Prevencií sa zúčastnilo viac ako 460 žiakov základných a stredných škôl.

V spolupráci so žilinskými materskými školami sme v roku 2018 rozbehli projekt „Bezpečne od útleho veku“. Vytvorili sme manuál novej, vlastnej prevencie sexuálneho násilia pre deti vo veku tri až šesť rokov navštevujúce materské školy. Preventívny program prebieha formou bábkového divadla a za pomoci maňušiek. Pilotne sa projektu zúčastnilo takmer 50 detí, pričom v nasledujúcich rokoch pre veľký záujem žilinských materských škôl máme v pláne program realizovať vo väčšom rozsahu – musia to však dovoľovať protipandemické opatrenia 🙂

V  spolupráci s Materským centrom Nezábudka sme formou tvorivých aktivít zameraných na elimináciu násilia v rodinách uskutočnili workshop pre deti s matkami „Záhrada pocitov“. Projekt sme zavŕšili odbornými prednáškami  pre obyvateľov Žiliny, kde sme hovorili o možnostiach, ako sa chrániť, ako postupovať a kde vyhľadať služby pomoci pre obete násilia.

V Poradenskom centre Náruč Žilina realizujeme aj program Ja a mama, ktorého cieľom je pomôcť matke a dieťaťu pomenovať a riešiť problémy ich vzájomného vzťahu, budovať ho a posilňovať.

Vďaka finančnej podpore Nadácie J&T sa nám v roku 2019 v rámci projektu „Náruč pre rodiny ohrozené násilím“ podarilo od apríla získať nové, lepšie dostupné a moderné priestory v Žiline na Mariánskom námestí, vďaka čomu sme mohli naše služby rozšíriť o nové formy pomoci – skupinové podporné stretnutia pre klientov našej poradne a ich deti. Na podporných rodinných skupinách vytvárame priestor pre nadväzovanie nových priateľstiev, bezpečné vzťahy, stretávanie sa s rovesníkmi s podobnými osudmi, rozvoj a nadobúdanie sociálnych zručností či sebavedomia. Zároveň sme pracovisko vybavili aj pieskoviskom a figúrkami určenými k Sandplay terapii, čo je hrová forma terapie nielen pre deti, ale aj dospelých, vhodná na spracovanie traumy ako následku prežitého násilia v prípade, ak má klient ťažkosti vyjadriť svoje trápenie verbálne.

Bezplatné sociálne, psychologické a právne poradenstvo môžeme obetiam násilia poskytovať vďaka príspevkom Žilinského samosprávneho kraja a Mesta Žilina. Sme vďační, že od roku 2019 nám systematicky pomáha aj Nadácia J&T a to pokrytím prenájmu a základnej prevádzky moderných a väčších poradenských priestorov na Mariánskom námestí.

Loading

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)