fbpx

Poradenské centrum Náruč v Čadci poskytuje špecializované poradenstvo pre obete domáceho násilia. Pracovisko sme vďaka programu EQUAL otvorili v roku 2005.  Išlo o prirodzené rozšírenie aktivít Náruče, keďže väčšina detí umiestňovaných v tom čase do nášho detského krízového centra pochádzala z Kysúc, z prostredia, v ktorom násilník ohrozoval celú rodinu, vrátane svojej partnerky. Z tohto pohľadu bolo otvorenie takejto poradne logickým vyústením nášho snaženia, pretože  pomoc matkám sa stala účinným nástrojom, ako lepšie pomáhať ich deťom. Poradenské centrum v Čadci sa stalo vyhľadávaným  útočiskom pre obete domáceho násilia a záujem o jeho služby čoskoro prerástol hranice Kysuckého regiónu. Zvýšenému záujmu sme vyšli v ústrety a vďaka podpore Nórskeho finančného mechanizmu, Žilinského samosprávneho kraja a Mesta Žiliny sme v roku 2008  otvorili poradenské centrum aj v Žiline. Činnosť tejto poradne sme však z ekonomických a personálnych dôvodov k 31.12.2023 ukončili.

Naše poradenské služby vyhľadávajú najčastejšie ženy, ktoré sú v partnerskom vzťahu dlhodobo vystavené hrubým fyzickým aj psychickým útokom – často bez podpory zo strany najbližších, bez možnosti brániť seba a deti, bez dostatočného finančného zabezpečenia či možnosti zamestnať sa. Prichádzajú s celým komplexom problémov, ktoré vyžadujú mnohostrannú odbornú pomoc. 

V našich poradniach im poskytujeme široké spektrum služieb potrebných na zvládnutie ich náročných problémov, ktoré zahŕňa:

  • špecializované sociálne, právne a psychologické poradenstvo
  • na mieru šité podporné služby pre deti a rodiny
  • sociálnu asistenciu
  • programy zamerané na posilnenie ohrozených  rodín
  • priestor pre svojpomocné podporné skupiny

Všetky poradenské služby Náruče sú bezplatné.

Program centra pre deti a rodiny

Kontakujte nás v Čadci

poradnacadca@naruc.sk | 0907 840 552