fbpx
  • Detské krízové centrum Náruč sa do dnešného dňa stalo útočiskom pre 700 detí, ktoré u nás našli bezpečie, láskavý prístup a kvalitnú odbornú starostlivosť
  • Poradenské služby Náruče využilo viac ako 3 500 obetí domáceho násilia
  • Tisíce žiakov základných a stredných škôl sme vyzbrojili informáciami, ako sa chrániť
  • V rámci seminárov a výcvikov sme vyškolili viac ako štyri tisícky profesionálov pracujúcich s ohrozenými deťmi a rodinami
  • Terénnou sociálnou prácou sme pomohli stovkám detí, aby mohli naďalej vyrastať v rodinách
  • Dlhodobo sa zasadzujeme o zlepšenie systému ochrany detí pred násilím. Spolu s partnerskými MVO sme iniciovali systémové zmeny (uskutočnenie národného výskumu prevalencie násilia páchaného na deťoch, vytvorenie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, vybudovanie Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch…). Podieľame sa na tvorbe legislatívy rešpektujúcej najlepší záujem dieťaťa.