fbpx

Detské krízové centrum

Pobytové centrum, v ktorom poskytujeme komplexnú pomoc a dočasné bezpečné útočisko pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti s celoštátnym pôsobením

Viac

Detské advokačné centrum

Tím špeciálne vyškolených pracovníkov poskytuje psychologickú, sociálnu a právnu pomoc týraným a sexuálne zneužívaným deťom a ich rodinám

Viac

Poradne pre obete domáceho násilia

V našich poradenských centrách poskytujeme širokú škálu bezplatných služieb zameraných na riešenie zložitých životných situácií

Viac

Od roku 1997 pomáhame týraným deťom, ženám a rodinám ohrozeným násilím

Pomáhame deťom ohrozeným násilím

Ohrozeným deťom a rodinám poskytujeme bezpečie a všestrannú odbornú pomoc pri zvládaní ich ťažkých životných situácií

Pracujeme s ohrozenými rodinami

Spolu s rodinami hľadáme spôsoby, ako prekonať problémy a vytvoriť bezpečný domov pre deti

Obhajujeme práva a záujmy detí

Svoje skúsenosti využívame na formovanie systému ochrany detí založenom na úzkej spolupráci zainteresovaných inštitúcií

Viac
Vzdelávame profesionálov

Vzdelávame profesionálov pracujúcich s deťmi, aby identifikovali obete násilia a poskytovali im účinnú pomoc

Učíme deti, ako sa chrániť

Zneužívanie a týranie zanecháva vážne následky na  fyzickom a duševnom zdraví detí, preto je dôležité naučiť ich, ako sa voči nemu brániť

Viac
Profesionálne rodiny

V Detskom krízovom centre Náruč vytvárame prostredie, ktoré deťom poskytuje pocit istoty a bezpečia, pričom jedným z nástrojov je práca s deťmi v rámci našich profesionálnych rodín

Viac

Vaša podpora je dôležitá

Niečo o nás za rok 2022

0

klientov

0

rodín s deťmi

0

poskytnutých odborných konzultácií

0

odpracovaných hodín odbornej práce priamo v prospech detí a rodín

Naša filozofia

Bezpečie a podpora

Pomáhame deťom, ktoré v živote museli čeliť mnohým útrapám. Preto robíme všetko, čo je v našich silách, aby u nás našli bezpečné útočisko, vľúdne prijatie a kvalitnú starostlivosť

Profesionalita

Sme si vedomí, že rozsah problémov detí a rodín ohrozených násilím si vyžadujú vysoko odborný prístup. Preto kladieme dôraz na profesionalitu, zanietenosť a osobnú zaangažovanosť našich pracovíkov.

Budujeme partnerstvá

Sme presvedčení, že násilia páchané na deťoch a v rodinách je celospoločenský problém. Preto hľadéme spôsoby, ako do riešenia tohoto problému zapojiť čo naviac partnerov.

Naše aktuality

Hľadáme PSYCHOLÓGA
Hľadáme PSYCHOLÓGA

Hľadáme nového kolegu/ novú kolegyňu PSYCHOLÓGA / PSYCHOLOGIČKU…

INICIATÍVA DETSTVO BEZ NÁSILIA
INICIATÍVA DETSTVO BEZ NÁSILIA

Násilie sa premieta do všetkých oblastí spoločenského i rodinného…

2% pre MVO alebo rodičom na dôchodky?
2% pre MVO alebo rodičom na dôchodky?

Nakoľko je naše občianske združenie tiež jednou z 16 995 slovenských…

Partneri

Detské krízové centrum

naruc@naruc.sk
0948 578 053


Prípojná 56
010 03 Žilina – Zádubnie

Mapa

Detské advokač. centrum Náruč

dac@naruc.sk
0903 535 445


Vysokoškolákov 41/7
010 08 Žilina – Vlčince

Mapa

Poradenské centrum Čadca

poradnacadca@naruc.sk
0907 840 552


Potočná 2836
022 01 Čadca

Mapa

Poradenské centrum Žilina

poradnazilina@naruc.sk
0918 185 576


Mariánske námestie 190/15
010 01 Žilina

Mapa