fbpx

Detské krízové centrum

Pobytové centrum, v ktorom poskytujeme komplexnú pomoc a dočasné bezpečné útočisko pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti s celoštátnym pôsobením

Viac

Detské advokačné centrum

Tím špeciálne vyškolených pracovníkov poskytuje psychologickú, sociálnu a právnu pomoc týraným a sexuálne zneužívaným deťom a ich rodinám

Viac

Poradne pre obete domáceho násilia

V našich poradenských centrách poskytujeme širokú škálu bezplatných služieb zameraných na riešenie zložitých životných situácií

Viac

Od roku 1997 pomáhame týraným deťom, ženám a rodinám ohrozeným násilím

Pomáhame deťom ohrozeným násilím

Ohrozeným deťom a rodinám poskytujeme bezpečie a všestrannú odbornú pomoc pri zvládaní ich ťažkých životných situácií

Pracujeme s ohrozenými rodinami

Spolu s rodinami hľadáme spôsoby, ako prekonať problémy a vytvoriť bezpečný domov pre deti

Obhajujeme práva a záujmy detí

Svoje skúsenosti využívame na formovanie systému ochrany detí založenom na úzkej spolupráci zainteresovaných inštitúcií

Viac
Vzdelávame profesionálov

Vzdelávame profesionálov pracujúcich s deťmi, aby identifikovali obete násilia a poskytovali im účinnú pomoc

Učíme deti, ako sa chrániť

Zneužívanie a týranie zanecháva vážne následky na  fyzickom a duševnom zdraví detí, preto je dôležité naučiť ich, ako sa voči nemu brániť

Viac
Profesionálne rodiny

V Detskom krízovom centre Náruč vytvárame prostredie, ktoré deťom poskytuje pocit istoty a bezpečia, pričom jedným z nástrojov je práca s deťmi v rámci našich profesionálnych rodín

Viac

Vaša podpora je dôležitá

Niečo o nás za rok 2021

0

Klientov

0

Rodín s deťmi

0

Odborných konzultácií

0

odpracovaných hodín v prospech detí a rodín ohrozených násilím

Naša filozofia

Bezpečie a podpora

Pomáhame deťom, ktoré v živote museli čeliť mnohým útrapám. Preto robíme všetko, čo je v našich silách, aby u nás našli bezpečné útočisko, vľúdne prijatie a kvalitnú starostlivosť

Profesionalita

Sme si vedomí, že rozsah problémov detí a rodín ohrozených násilím si vyžadujú vysoko odborný prístup. Preto kladieme dôraz na profesionalitu, zanietenosť a osobnú zaangažovanosť našich pracovíkov.

Budujeme partnerstvá

Sme presvedčení, že násilia páchané na deťoch a v rodinách je celospoločenský problém. Preto hľadéme spôsoby, ako do riešenia tohoto problému zapojiť čo naviac partnerov.

Naše aktuality

Opäť vďaka, Nadácia Volkswagen Slovakia!
Opäť vďaka, Nadácia Volkswagen Slovakia!

Od mája do augusta tohoto roku sme vďaka opätovnej podpore Nadácie…

Pozvánka na konferenciu –             20. októbra 2022 v Žiline
Pozvánka na konferenciu – 20. októbra 2022 v Žiline

Naše občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze oslavujúce…

Konferencia: 20. 10. 2022 – rezervujte si termín!
Konferencia: 20. 10. 2022 – rezervujte si termín!

Ako sme už minulý rok avizovali, Náruč v spolupráci so Žilinským…

Partneri

Detské krízové centrum

naruc@naruc.sk
0948 578 053


Prípojná 56
010 03 Žilina – Zádubnie

Mapa

Detské advokač. centrum Náruč

dac@naruc.sk
0903 535 445


Vysokoškolákov 41/7
010 08 Žilina – Vlčince

Mapa

Poradenské centrum Čadca

poradnacadca@naruc.sk
0907 840 552


Potočná 2836
022 01 Čadca

Mapa

Poradenské centrum Žilina

poradnazilina@naruc.sk
0918 185 576


Mariánske námestie 190/15
010 01 Žilina

Mapa