fbpx

Detské krízové centrum

Pobytové centrum, v ktorom poskytujeme komplexnú pomoc a dočasné bezpečné útočisko pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti s celoštátnym pôsobením

Viac

Detské advokačné centrum

Tím špeciálne vyškolených pracovníkov poskytuje psychologickú, sociálnu a právnu pomoc týraným a sexuálne zneužívaným deťom a ich rodinám

Viac

Poradňa pre obete domáceho násilia

V našom poradenskom centre poskytujeme širokú škálu bezplatných služieb zameraných na riešenie zložitých životných situácií

Viac

Od roku 1997 pomáhame týraným deťom, ženám a rodinám ohrozeným násilím

Pomáhame deťom ohrozeným násilím

Ohrozeným deťom a rodinám poskytujeme bezpečie a všestrannú odbornú pomoc pri zvládaní ich ťažkých životných situácií

Pracujeme s ohrozenými rodinami

Spolu s rodinami hľadáme spôsoby, ako prekonať problémy a vytvoriť bezpečný domov pre deti

Obhajujeme práva a záujmy detí

Svoje skúsenosti využívame na formovanie systému ochrany detí založenom na úzkej spolupráci zainteresovaných inštitúcií

Viac
Vzdelávame profesionálov

Vzdelávame profesionálov pracujúcich s deťmi, aby identifikovali obete násilia a poskytovali im účinnú pomoc

Učíme deti, ako sa chrániť

Zneužívanie a týranie zanecháva vážne následky na  fyzickom a duševnom zdraví detí, preto je dôležité naučiť ich, ako sa voči nemu brániť

Viac
Profesionálne náhradné rodiny

V Detskom krízovom centre Náruč vytvárame prostredie, ktoré deťom poskytuje pocit istoty a bezpečia, pričom jedným z nástrojov je práca s deťmi v rámci našich profesionálnych rodín

Viac

Vaša podpora je dôležitá

Niečo o nás za rok 2023

0

klientov

0

rodín s deťmi

0

poskytnutých odborných konzultácií

0

odpracovaných hodín odbornej práce priamo v prospech detí a rodín

Naša filozofia

Bezpečie a podpora

Pomáhame deťom, ktoré v živote museli čeliť mnohým útrapám. Preto robíme všetko, čo je v našich silách, aby u nás našli bezpečné útočisko, vľúdne prijatie a kvalitnú starostlivosť

Profesionalita

Sme si vedomí, že rozsah problémov detí a rodín ohrozených násilím si vyžadujú vysoko odborný prístup. Preto kladieme dôraz na profesionalitu, zanietenosť a osobnú zaangažovanosť našich pracovíkov.

Budujeme partnerstvá

Sme presvedčení, že násilia páchané na deťoch a v rodinách je celospoločenský problém. Preto hľadéme spôsoby, ako do riešenia tohoto problému zapojiť čo naviac partnerov.

Naše aktuality

SEXTING – novinka dnešnej doby? Poznáte pravidlo BABIČKA?
SEXTING – novinka dnešnej doby? Poznáte pravidlo BABIČKA?

Určite ste si všimli, že v súčasnosti sa objavuje čoraz viac nových,…

Neviditeľné rany rodiča zneužitého dieťaťa
Neviditeľné rany rodiča zneužitého dieťaťa

Aj rodič je ,,len“ človek. Podporní rodičia dieťaťa, ktoré bolo…

Hity roka 2023: toto ste čítali najradšej
Hity roka 2023: toto ste čítali najradšej

Pripravili sme pre vás rebríček troch najčítanejších článkov,…

Partneri

Detské krízové centrum

naruc@naruc.sk
0948 578 053


Prípojná 56
010 03 Žilina – Zádubnie

Mapa

Detské advokačné centrum Náruč

dac@naruc.sk
0903 535 445


Vysokoškolákov 41/7
010 08 Žilina – Vlčince

Mapa

Poradenské centrum Čadca

poradnacadca@naruc.sk
0907 840 552


Potočná 2836
022 01 Čadca

Mapa