fbpx
Aj rodič je ,,len“ človek. Podporní rodičia dieťaťa, ktoré bolo sexuálne zneužívané, často zmobilizujú všetky svoje sily a stredom ich záujmu sa stáva dieťa. Neraz venujú toľko pozornosti svojim deťom, že zanedbávajú svoje vlastné potreby. Neznamená to však, že aj rodič samotný neprežíva zmes rôznych pocitov, myšlienok, obáv … neznamená to, že nepotrebuje pomoc a podporu. Rodičia sa v tejto […]

Aj rodič je ,,len“ človek. Podporní rodičia dieťaťa, ktoré bolo sexuálne zneužívané, často zmobilizujú všetky svoje sily a stredom ich záujmu sa stáva dieťa. Neraz venujú toľko pozornosti svojim deťom, že zanedbávajú svoje vlastné potreby. Neznamená to však, že aj rodič samotný neprežíva zmes rôznych pocitov, myšlienok, obáv … neznamená to, že nepotrebuje pomoc a podporu.

Rodičia sa v tejto náročnej situácii môžu cítiť zmätení a bezradní. Častokrát bojujú s pocitmi viny, obviňujú sami seba za vzniknutú situáciu. Kladú si otázky: Prečo som si to nevšimol? Prečo som tomu nezabránil? Prečo som svoje dieťa neochránil?!  Môžu mať pocit, že ako rodičia úplne zlyhali. Môžu mať obavy o budúcnosť svojho dieťaťa. Mnoho premýšľajú o tom, aké môže mať zneužívanie následky na zdravý vývin ich dieťaťa, na jeho budúce vzťahy, na ich budúce vzťahy.

Taktiež môžu rodičia cítiť potrebu po zmene domova, túžbu utiecť, zobudiť sa zo zlého sna, začať niekde inde. Môžu mať zlé sny, nočné mory, úzkosti, depresie, panické záchvaty, potrebu neustále kontrolovať bezpečie domova. Nezriedka zažívajú pocity strachu, hnevu, smútku, bezmocnosti, odporu, nenávisti, zhnusenia, pomsty, …

Pamätajte si: Všetky tieto a akokoľvek ďalšie pocity sú normálne

Niektorí sa za svoje pocity hanbia. Niektorí majú potrebu o tom rozprávať. Niektorí zase svoje prežívanie a emócie dusia v sebe.

Každý z rodičov môže situáciu prežívať inak, ale všetky ich pocity sú normálne a adekvátne k prežitej traume. Byť rodičom zneužitého dieťaťa je pre neho veľmi bolestná skúsenosť. Každý rodič potrebuje iný čas na to, aby prešiel hojivým procesom.

Nie je nezvyčajné, že sa v situácii, keď dôjde k odhaleniu zneužívania dieťaťa,  ľudia v blízkych komunitách polarizujú. Jedni sú na strane obete a druhí na tej druhej. Nielen samotné deti, ale i rodičia sú vystavovaní tlaku okolia, manipulovaní zo strany páchateľa, zosmiešňovaní, spochybňovaní, vylúčení z predtým ,,fungujúcich“ vzťahov. Stáva sa, že okolie im neverí, že spochybňuje ich dieťa, hľadá u dieťaťa alebo u rodiča zlý úmysel.

K takejto polarizácii okolia dochádza z rôznych príčin. Niektorí napríklad neveria, že k zneužívaniu došlo, príde im absurdné, že by sa to mohlo stať. Iní mohli mať dobré vzťahy so zneužívateľom, alebo im je zneužívateľ citovo blízky. Dôvodov je mnoho.

Nik z nás si nemôže povedať, mne sa to nemôže stať. Každý z nás sa vo svojich blízkych vzťahoch môže stretnúť so situáciou zneužívania. Nemusíme mať na situáciu rovnaký názor, nemusíme byť odborníci, nemusíme veriť rovnakým veciam, ale vždy môžeme byť ľudia.

Rodič, ktorý zažíva traumu zo zneužívania svojho dieťaťa, potrebuje pochopenie, povzbudenie, empatický prístup a pokoj, aby mohol túto mimoriadne náročnú životnú situáciu prekonať.

Nebojte sa požiadať o pomoc v našom Detskom advokačnom centre Náruč

Pamätajte si:  Zneužívanie nie je vina vášho dieťaťa ani Vaša vina

Pamätajte si:  Nikdy svoje dieťa nekonfrontujte so zneužívateľom

Loading

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)