fbpx

2020

Praktická príručka pre rodičov – užitočné informácie o riešení problémov spojených so sexuálnym zneužívaním detí

 

2012

Ivan Leitman, Mária Leitmanová: Situácia v oblasti ochrany detí pred násilím z pohľadu MVO zameranej na poskytovanie pomoci týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, August 2012

Odkaz na PDF

 

2010

Náruč pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti

Reedícia informačnej brožúrky o Detskom krízovom centre Náruč a jeho službách pre deti, ktoré sa stali obeťami týrania, zneužívania a zanedbávania. Základné informácie o syndróme týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa.
PDF “Pomoc deťom so syndrómom CAN”

 

2010

Michele Elliotová: Ako chrániť deti – Tréningová sada pre pracovníkov prvej línie

Preklad a  vydanie tréningového manuálu pre  odborníkov, ktorí prichádzajú resp. môžu prísť do styku s deťmi ohrozenými týraním, zneužívaním alebo zanedbávaním

 

2002

Stephanie Delaneyová, Colin Cotterill: Psychosociálna rehabilitácia detí vystavených   komerčnému sexuálnemu vykorisťovaniu

  • Psychosociálna rehabilitácia detí vystavených komerčnému sexuálnemu zneužívaniu –  materiál na samoštúdium
  • Psychosociálna rehabilitácia detí vystavených komerčnému sexuálnemu zneužívaniu –  tréningová príručka
  • Tvorivé aktivity pre deti v drop-inoch a pobytových centrách

Preklad a vydanie manuálu pre profesionálov pracujúcich s deťmi, ktoré sa stali obeťami komerčného sexuálneho vykorisťovania (CSEC) alebo sexuálneho zneužívania (CSA)