fbpx

V našej práci sa podstatne častejšie ako iné organizácie pôsobiace v pomáhajúcich profesiách stretávame so skutočne náročnými prípadmi detí, ktoré sú násiliu vystavené zo strany vlastných rodičov. Napriek tomu sme naďalej presvedčení, že najlepším miestom, kde môže dieťa vyrastať, je rodina. Preto vždy, keď je to len trochu možné, hľadáme možnosti, ako rodinu zachovať a zabrániť tak umiestneniu dieťaťa do inštitucionálnej starostlivosti. S týmto cieľom dlhoročne realizujeme programy zamerané na posilnenie rodiny. Využívame pri tom celý rad postupov, s využitím metód ako sociálna intervencia v rodinnom prostredí, filiálna terapia, program Ja a mama…:

 

 • V spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, ale tiež
  v rámci vlastných projektov realizujeme programy sanácie rodín
  ohrozených domácim násilím
 • Pre rodiny, ktoré to potrebujú, vykonávame programy zamerané na upevnenie vzťahov rodičov a detí
 • Podľa potreby ponúkame individuálne a skupinové programy zamerané na
  rozvoj rodičovských zručností pre matky a deti z rodín ohrozených
  domácim násilím a/alebo nedostatočnou funkčnosťou
 • Využívame pomoc dobrovoľníkov v rámci podporných programov pre deti a rodiny