fbpx
[:sk]

V našej práci sa podstatne častejšie ako iné organizácie pôsobiace v pomáhajúcich profesiách stretávame so skutočne náročnými prípadmi detí, ktoré sú násiliu vystavené zo strany vlastných rodičov. Napriek tomu sme naďalej presvedčení, že najlepším miestom, kde môže dieťa vyrastať, je rodina. Preto vždy, keď je to len trochu možné, hľadáme možnosti, ako rodinu zachovať a zabrániť tak umiestneniu dieťaťa do inštitucionálnej starostlivosti. S týmto cieľom dlhoročne realizujeme programy zamerané na posilnenie rodiny. Využívame pri tom celý rad postupov, s využitím metód ako sociálna intervencia v rodinnom prostredí, filiálna terapia, program Ja a mama…:

 

 • V spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, ale tiež
  v rámci vlastných projektov realizujeme programy sanácie rodín
  ohrozených domácim násilím
 • Pre rodiny, ktoré to potrebujú, vykonávame programy zamerané na upevnenie vzťahov rodičov a detí
 • Podľa potreby ponúkame individuálne a skupinové programy zamerané na
  rozvoj rodičovských zručností pre matky a deti z rodín ohrozených
  domácim násilím a/alebo nedostatočnou funkčnosťou
 • Využívame pomoc dobrovoľníkov v rámci podporných programov pre deti a rodiny
[:en]

The impact of violence against children can be profound. Research shows that child abuse is associated with adverse health and mental health outcomes in children and those negative effects can last a lifetime

We believe that prevention is the best way how to reduce child abuse and neglect and improve the lives of children and their families

In our work we use following approaches to prevention

School-Based Programs for Children and Adolescents

Our school-based programs are designed to provide child abuse prevention and safety information to school children. They include age-level-appropriate techniques like classroom discussion, videos and other interactive activities  

Our goal is to educate children about what child abuse is (for example distinguishing among „good,“ „bad,“ and „confusing“ touches), make them aware of potential abusers and teach them what to do when they are abused or feel that they are vulnerable to abuse

In our preventive programs, we use different methodological approaches, both from international and our own sources, e.g.

 • Kiko and the Hand (Council of Europe)
 • How to Protect Children (Michele Elliott)
 • Jacob in danger (Naruc)
[:]