fbpx

Pre prístup k obsahu stránky je potrebné sa prihlásiť

Pre možnosť získania prístupu k online vzdelávaniu Vás prosíme o vyplnenie prihlasovacieho formulára (nižšie na stránke). Po jeho vyplnení Vám, zvyčajne v priebehu nasledujúceho pracovného dňa, príde spätná väzba o zaradení do vzdelávania. Občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze si vyhradzuje právo výberu účastníkov.

Prihlasovací formulár

Tento formulár slúži na zistenie základných informácií o účastníkoch a ich motivácii k vzdelávaniu. Občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze neposkytuje tieto informácie žiadnej tretej strane. Informácie slúžia iba na výber účastníkov do vzdelávania a tvorbu štatistiky vzdelávania. Po vyplnení dotazníka Vám, zvyčajne v priebehu nasledujúceho pracovného dňa, príde spätná väzba o možnosti absolvovania online vzdelávania a v prípade kladného výberu aj prihlasovacie údaje s časovo obmedzenou platnosťou. Toto vzdelávanie je bezplatné.

  Meno a priezvisko

  Email

  Rok narodenia

  Pohlavie

  Kraj, mesto

  Názov organizácie, pracovná pozícia

  Dosiahnuté vzdelanie

  Motivácia