Pomoc dieťaťu ohrozenému násilím: Spolu dokážeme viac II

Náruč – Pomoc deťom v kríze v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a s finančnou…

Keď vás navštívi Prezidentka Slovenskej Republiky, je to zároveň pocta aj výzva do ďalšej práce.

Dnes sme boli poctení návštevou našej pani prezidentky Zuzany Čaputovej a jej tímu. Previedli…

Cesty ako predchádzať sekundárnej viktimizácii detských obetí násilia

Deti, ktoré boli vystavené hrubým formám násilia, musia čeliť nielen
priamym psychickým či…

Naše Poradenské centrum Náruč Žilina má nové priestory

Chceli by sme Vás informovať, že naše Poradenské centrum Náruč Žilina sa presťahovalo na novú…

Aby deti nemuseli odísť z rodiny

… je názov inovatívneho pobytového
programu Detského krízového centra (DKC) Náruč, ktoré…

Nový program pre rodičov s deťmi

Vďaka podpore viacerých donorov sa nám počas tohto roku podarilo prebudovať málo využívané priestory…

Bezpečne od útleho veku

V spolupráci so žilinskými materskými školami sme v tomto roku rozbehli projekt „Bezpečne od…

Rozbiehame nový program na podporu rodín

V Detskom krízovom centre Náruč  dlhodobo plánujeme realizáciu zmysluplného a doteraz absentujúceho…

Spoločné Rodinné Terapeutické Dni

Pokračujeme v naštartovanom programe rodinných terapeutických dní. V roku 2018 sa od februára…

VeSSElý zážitok ku dňu detí

Každý deň sa ponárame do hĺbok detskej duše a na MDD sme sa rozhodli odmeniť naše deti a ponoriť…