fbpx
Rodičia sú pre dieťa vzorom, a preto je dôležité ako sa voči sebe navzájom správajú. V niektorých prípadoch sa však rodina môže stať zdrojom mnohých problémov u detí, kedy dochádza k narušeniu ich zdravého vývinu a fungovania v živote. Pre rôzne situácie, ktoré sa v domácnosti odohrávajú, sa dieťa snaží nájsť vysvetlenia. Deti, ktoré vyrastajú v rodinách, kde sú vystavené domácemu násiliu – […]

Rodičia sú pre dieťa vzorom, a preto je dôležité ako sa voči sebe navzájom správajú. V niektorých prípadoch sa však rodina môže stať zdrojom mnohých problémov u detí, kedy dochádza k narušeniu ich zdravého vývinu a fungovania v živote. Pre rôzne situácie, ktoré sa v domácnosti odohrávajú, sa dieťa snaží nájsť vysvetlenia. Deti, ktoré vyrastajú v rodinách, kde sú vystavené domácemu násiliu – či už priamo alebo sú „len“ jeho svedkami – si postupom času osvojujú roly/tendencie správania, ku ktorým sa zvyknú prikláňať.

Roly, ktoré sa vyvíjajú u detí vystavených domácemu násiliu, predstavujú jedinečné spôsoby, akými sa dieťa prispôsobuje a snaží sa vyrovnať s ohrozujúcimi situáciami, v ktorých žije. Dieťa môže zastávať aj viac ako jednu rolu v priebehu opakujúcich sa násilných incidentov v rodine. 

Medzi najčastejšie roly dieťaťa podľa Cunningham a Baker (2007) patria nasledovné:

Starostlivé dieťa – ide o dieťa, ktoré sa k mladším súrodencom a mame správa ako rodič. Pri útokoch zvykne súrodencov chrániť, neskôr ich i matku upokojuje. Preberá na seba niektoré každodenné úlohy a zodpovednosť za domácnosť. (ak Vás táto časť zaujala, pozrite si náš starší článok o parentifikácii)

Dôverník/dôverníčka mamy – ide o dieťa, ktoré je zo strany mamy zasvätené do diania. Pozná mamine pocity, obavy, plány. Matke tiež môže slúžiť ako svedok udalostí, spojenec.

Dôverník/dôverníčka otca – ide o dieťa, ku ktorému sa otec správa lepšie a jemu najskôr povie svoje odôvodnenia násilia voči matke. Zároveň chce od dieťaťa, aby mu poskytovalo informácie o správaní matky, za čo získava nejaké výhody, napr. si môže robiť, čo chce, kúpi mu darček, prípadne s ním nezaobchádza hrubo.

Pomocník/pomocníčka otca – ide o dieťa, ktoré je pribraté k tomu, aby pomáhalo s páchaním násilia na matke, napr. hovorilo znevažujúce slová alebo ju bilo fyzicky.

 • Dokonalé dieťa – ide o dieťa, ktoré sa snaží zabrániť násiliu tým, že aktívne uvažuje a prináša do pozornosti tie záležitosti, ktoré považuje za spúšťače násilia. Takéto dieťa je výborné v škole, neháda sa, nebúri, slušne sa správa a s problémami nevyhľadáva pomoc.

Rozhodca – dieťa, ktoré sa pokúša byť mediátorom medzi rodičmi a snaží sa zachovať v rodine mier.

 • Obetný baránok – ide o dieťa, ktoré je vnímané ako príčina problémov v rodine. Je obviňované za napätia medzi rodičmi a jeho správanie je používané k odôvodneniu násilia. Môže ísť napr. o deti so špeciálnymi potrebami alebo o nevlastné dieťa násilníka.

Čím lepšie preskúmame roly dieťaťa v rodine ohrozenej násilím, tým lepšie dokážeme pochopiť, ako násiliu v rodine dieťa rozumie a ako sa s ním vyrovnáva. Zároveň tak máme možnosť porozumieť vzťahom v rodine, najmä vzťahu dieťaťa voči matke a jeho súrodencom. Každé dieťa v jednej a tej istej rodine, môže zastávať úplne iné role a každé z detí môže situáciu doma vnímať až dramaticky rozdielne. Nezabúdajme, že roly formujúce sa v detstve sú často prenášané a používané v dospelom živote každého z nás!

Spracovala: Mgr. Marcela Kunecová, psychologička

Zdroj: Cunningham, A., Baker, L. (2007). Little Eyes, Little Ears. How Violence Against a Mother Shapes Children As They Grow. Center for Children and Families in the Justice System

Loading

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)