fbpx
Pomoc ľuďom dáva zmysel v akejkoľvek perspektíve

Rok 2023 z pohľadu výkonného riaditeľa občianskeho združenia Náruč – Pomoc deťom v kríze,…

Skrátenie premlčacej doby je neprípustné

Skrátenie premlčacej doby pre obete sexuálne motivovaných trestných činov je neprípustným krokom,…

2% pre život detí bez násilia

Milí priatelia, podporovatelia, priaznivci!

ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa v uplynulých rokoch…