fbpx
Rok 2023 z pohľadu výkonného riaditeľa občianskeho združenia Náruč – Pomoc deťom v kríze, Mgr. Róberta Braciníka: Žijeme v dobe spoločenských zmien a neistôt. Mnohé hodnoty sú relativizované, praxou overené zákony sa menia bez potreby spoločenskej a odbornej diskusie, je spochybňovaná úloha mimovládnych organizácii v spoločnosti. V takýchto časoch sa i my v Náruči pozeráme do budúcnosti s citeľne väčšou mierou neistoty. I napriek […]

Rok 2023 z pohľadu výkonného riaditeľa občianskeho združenia Náruč – Pomoc deťom v kríze, Mgr. Róberta Braciníka:

Žijeme v dobe spoločenských zmien a neistôt. Mnohé hodnoty sú relativizované, praxou overené zákony sa menia bez potreby spoločenskej a odbornej diskusie, je spochybňovaná úloha mimovládnych organizácii v spoločnosti. V takýchto časoch sa i my v Náruči pozeráme do budúcnosti s citeľne väčšou mierou neistoty. I napriek tomu po 26 rokoch našej činnosti je pohľad späť na všetko, čo sme vybudovali, pohľadom, ktorý nás môže napĺňať istým uspokojením, že ten zápas nebol márny. Nakoniec, pomoc konkrétnym ľuďom, či už deťom alebo dospelým, dáva zmysel v akejkoľvek perspektíve.

Zároveň si uvedomujem, aké je to všetko krehké. Po 15 rokoch činnosti sme ukončili pôsobenie našej žilinskej poradne pre obete násilia. Niežeby nebol o naše služby záujem (ako sa nás niektorí pýtajú) – skôr naopak, ale stretli sa naraz dve ohrozenia typické pre túto dobu: finančné a personálne. Financovanie služieb pre obete násilia je v našom štáte stále veľmi nedostatočné, prevádzku takejto poradne nie je možné zabezpečiť z jedného stabilného zdroja. Rovnako je to s ľuďmi – na tak zodpovednú pozíciu poradcu nie je možné zobrať akéhokoľvek uchádzača… Ale v tejto chvíli by som smútok chcel nahradiť vďačnosťou za tých 15 rokov a radšej poďakoval: všetkým kolegyniam, ktoré to roky ťahali i tým, ktorí podporovali našu poradňu finančne (Žilinský samosprávny kraj, Mesto Žilina i súkromní donori a podporovatelia). Poradenstvo a pomoc obetiam domáceho násilia naďalej poskytuje naše Poradenské centrum Náruč v Čadci a verím, že i vďaka v súčasnosti už dostupným technológiám bude pomoc dostupná aj pre obyvateľov Žiliny a okolia.

Keď sa obzriem za predchádzajúcim rokom, vnímam aj mnohé pozitíva:

Po rokoch sa nám podarilo zastabilizovať činnosť nášho špecializovaného poradenského centra pre detské obete sexuálneho zneužívania a fyzického týrania, ktoré je stále ojedinelým pracoviskom svojho druhu na Slovensku (hovoríme o Detskom advokačnom centre Náruč). Našu pomoc vyhľadáva stále viac klientov, zlepšuje sa i kooperácia s úradmi práce, darí sa nám rozvíjať spoluprácu s profesionálmi na školách (projekt CAN hliadky).

Detskom krízovom centre zdokonaľujeme postupy, ako liečiť emočné poranenia vyplývajúce z naozaj ťažkých foriem násilia – sexuálneho či fyzického, ktorým si prešli deti, ktoré do Náruče prijímame, aby tu našli bezpečné útočisko a odbornú pomoc. V kontexte doby, kedy deti sú čoraz zraniteľnejšie a menej schopné sa vysporiadať zo záťažou, ktorá je na ne kladená, nás to núti inovovať i rokmi osvedčené postupy a zaoberať sa problémami, ktoré by sme inokedy zverili do rúk psychiatrov…

V našej organizácii sme zvyknutí prijímať nové výzvy a keď sa pozerám na náš dobre zohraný tím, plný ľudí, ktorí nestratili chuť a odhodlanie pracovať v prospech zraniteľných a bezmocných, pozerá sa mi do tej našej (neistej) budúcnosti akosi s väčším optimizmom.

Loading

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)