fbpx
Skrátenie premlčacej doby je neprípustné

Skrátenie premlčacej doby pre obete sexuálne motivovaných trestných činov je neprípustným krokom,…