fbpx

Odborná prax pre študentov VŠ

Detské krízové centrum Náruč umožňuje študentom vysokých a vyšších odborných škôl realizovať študijnú prax. Najčastejšie to bývajú študenti sociálnej práce, pedagogických smerov a psychológie.

Našou podmienkou je, aby sa odborná prax realizovala kontinuálne v minimálnom rozsahu 1 mesiac/120 hodín. Náplň práce praktikanta/-ky je z väčšej časti tvorená výchovnou činnosťou (starostlivosť o deti). Podľa študijného odboru býva rozšírená o oboznámenie sa a asistenciu pri práci sociálneho pracovníka a/alebo psychológa.

Pokiaľ je cieľom praxe získať podklad pre napísanie záverečnej práce, radi pomôžeme. Naše pravidlá však nedovoľujú, aby stážisti nahliadali do osobných záznamov klientov.

Pomoc dobrovoľníkov

Činnosť Náruče  si dnes už sotva vieme  predstaviť bez pomoci dobrovoľníkov. Svoje uplatnenie nachádzajú najmä pri práci v Detskom krízovom centre Náruč. Nemenej dôležitá je ich pomoc pri realizácii podporných programov pre deti a rodiny, ktoré fungujú popri našich poradniach. Dobrovoľníci pre naše deti fungujú  ako ich starší brat či staršia sestra. Do Náruče prichádzajú vo vopred určené dni a pomáhajú deťom s úlohami, vymýšľajú pre nich program na voľný čas alebo sú im jednoducho nablízku.

Aj keď väčšinu našich dobrovoľníkov tvoria študenti, nie je to pravidlo. Nájdu sa medzi nimi i dospelí, ktorí prácu pre našich klientov či našu organizáciu vnímajú ako obohacujúcu skúsenosťa zmysluplné rozšírenie svojich životných aktivít.

Dobrovoľnícké  tímy organizačne zabezpečujú koordinátori na jednotlivých pracoviskách Náruče, ktorí zároveň dohliadajú na zaškolenie nových dobrovoľníkov a poskytujú im odbornú i ľudskú pomoc pri zvládaní problémov, ktoré táto práca prináša.

Pre mnohých študentov sa práca v Náruči stala motiváciou pre výber budúceho povolania. Doklad o ich odbornej praxi často zavážil pri prijímacom konaní na VŠ…

Výpočet oblastí, kde sa môže uplatniť pomoc ochotných ľudí, nie je úplný. Naším cieľom je upraviť program a náplň práce každého dobrovoľníka tak, aby čo najlepšie vyhovoval tak jeho schopnostiam a očakávaniam, ako aj našim potrebám.

Chcete sa pridať?