fbpx

Naše občianske združenie vzniklo v roku 1997 z iniciatívy profesionálov, ktorí vnímali nedostatočnosť systému ochrany detí pred násilím a hľadali možnosti, ako tento systém zlepšiť. V strede nášho záujmu od samého začiatku boli a dodnes sú týrané, zneužívané a zanedbávané deti. Časom sme svoje aktivity preniesli aj na ďalšie súvisiace oblasti, predovšetkým poradenstvo pre obete domáceho násilia, prácu s ohrozenými rodinami, prevenciu a vzdelávanie. Každým rokom rozširujeme tiež svoje pôsobenie na poli obhajoby práv a záujmov detí. Stanovy nášho občianskeho združenia nájdete TU.

V úplných začiatkoch sme mali jediného stáleho zamestnanca. Bol ním zakladateľ Náruče Ivan Leitman. Postupne sa nám podarilo vybudovať fungujúcu organizáciu, ktorá disponuje širokým zázemím pre starostlivosť o klientov a tímom profesionálov schopných poskytovať kvalifikovanú pomoc deťom aj dospelým. Dnes v Náruči pracuje už 30 zamestnancov (sociálni pracovníci. psychológovia, vychovávatelia, špeciálni pedagógovia, profesionálni náhradní rodičia, právnik, podporný personál… ). Ohrozeným deťom a rodinám poskytujeme bezpečie a všestrannú odbornú pomoc v Detskom krízovom centre Náruč, v poradni pre obete domáceho násilia v Čadci a od roku 2016 tiež v Detskom advokačnom centre Náruč zameranom predovšetkým na ambulantnú prácu s detskými obeťami sexuálneho zneužívania a fyzického týrania.

Sme si vedomí, že naša snaha prispieť k zlepšeniu systému ochrany detí pred násilím je beh na dlhé trate. Po viac ako 25 rokoch pôsobenia v tejto oblasti veríme, že máme potrebné maratónske predpoklady☺