fbpx

Poradenské centrá Náruč v Žiline a Čadci poskytujú bezplatné špecializované poradenstvo pre obete domáceho násilia ako aj široké spektrum podporných služieb potrebných na zvládnutie tejto náročnej životnej situácie.

Akú pomoc nájdeš v Náruči?

  • Vypočujeme ťa
  • Spoločne budeme hľadať možné riešenia
  • Ak bude treba, ochránime ťa
  • Poskytneme ti bezpečné útočisko a odbornú pomoc v našom krízovom centre
  • Budeme stáť pri tebe dovtedy, kým nás budeš potrebovať

 

Čo je Náruč?

  • Pomáhame deťom, ktoré sú vystavené násiliu zo strany najbližších či iných dospelých,  ale aj zo strany rovesníkov
  • Deťom v núdzi poskytujeme bezpečie, útočisko a odbornú starostlivosť
Poradenské centrá Náruč Čadca a Žilina

Poradne Náruč poskytujú špecializované poradenstvo a podporné programy pre obete domáceho násilia

Viac