fbpx
Inovatívne formy práce s deťmi ohrozenými násilím

Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska realizujeme v období…

Vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny

Názov projektu: Vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie…

EEA Grants: “Spoločné ciele”

Partnerský projekt „Spoločné ciele“

 

Číslo programu:…

EHP/EEA: Podporné programy pre rodiny v kríze ako efektívny nástroj ochrany detí pred násilím

Realizujeme projekt s názvom Podporné programy pre rodiny v kríze ako…