Náruč po druhý krát získala ocenenie Inovácia Žilinského kraja

Ocenenie Inovácia Žilinského kraja udeľuje Žilinský samosprávny kraj už od roku 2007. Odvtedy…

Hrejivé slová uznania z Nadácie VELUX

Keď nám naši partneri z Nadácie VELUX oznámili, že prídu do Náruče natáčať krátky dokument…

Míľa pre mamu 2018

Príjemné popoludnie pre malých aj veľkých, kde sme sa zabavili spolu s vami. Podujatie organizovala…

Spoločne pre rodinu

Podľa predsedníčky Žilinského Samosprávneho Kraja Eriky Jurinovej je náš kraj priateľský k rodinám…

NOVÉ INŠPIRÁCIE K PRÁCI S OHROZENÝMI DEŤMI

V dňoch 20.5. až 24.5. 2018 sa 9 pracovníkov Náruče zúčastnilo študijnej cesty na Morave. Mali…

Správa o verejnej zbierke v Čadci

Predbežná správa zbierky

Na základe § 13 zák. SNR č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a…

Nečakané ocenenie našej práce

Vďaka dánskej nadácii THE VELUX FOUNDATIONS sa nám podarilo uviesť do života pilotný projekt,…

ĎALŠÍ UŽITOČNÝ PROJEKT ZA NAMI

V rámci projektu “Pomáhajme deťom ohrozeným násilím spoločne a účinnejšie” sme sa mohli od…

Vyhodnotenie záverečnej správy verejnej zbierky v Čadci

V zmysle platnej legislatívy zverejňujeme vyhodnotenie záverečnej správy k verejnej zbierke registrovanej…

PREČO JE VZŤAHOVÁ VÄZBA TAKÁ DÔLEŽITÁ

Neurovedecký výskum ukazuje, že ohrozujúce a bolestivé skúsenosti detí v detskom veku zvyšujú…