fbpx
Ak si nejaký rok zaslúži pomenovanie rok zmeny, nepochybne je to rok 2020. Mám samozrejme na mysli pandémiu Covid-19, ktorá celý svet vystavila nečakaným a doteraz nepredstaviteľným výzvam. Nová situácia sa nemohla neodraziť v živote našej organizácie, rovnako ako v práci s deťmi a rodinami ohrozenými násilím, ktorá tvorí gro našej činnosti. Ak by som mal pomenovať špecifiká našej práce […]

Ak si nejaký rok zaslúži pomenovanie rok zmeny, nepochybne je to rok 2020. Mám samozrejme na mysli pandémiu Covid-19, ktorá celý svet vystavila nečakaným a doteraz nepredstaviteľným výzvam. Nová situácia sa nemohla neodraziť v živote našej organizácie, rovnako ako v práci s deťmi a rodinami ohrozenými násilím, ktorá tvorí gro našej činnosti. Ak by som mal pomenovať špecifiká našej práce v tomto období niekoľkými slovami, pravdepodobne by to boli slová: zvýšené pracovné vypätie, prispôsobovanie sa novým podmienkam na dennej báze (najmä počas prvej vlny koronakrízy) a presunutie niektorých kľúčových aktivít do on-line priestoru. Z dôvodu pandémie dočasne klesol prílev nových klientov, hoci vieme, že počet detí aj rodín v ohrození stúpol, takže sa dá očakávať o to väčší nárast v nasledujúcom období.

Museli sme sa vysporiadať s obmedzením viacerých našich advokačných aktivít, čo nás osobitne mrzí v prípade okrúhlych stolov zameraných na zlepšenie postavenia detských obetí násilia v trestnom konaní. Našťastie proces zameraný na zlepšenia v tejto oblasti bol už vo fáze, keď sme v spolupráci s verejnou ochrankyňou práv a ďalšími účastníkmi okrúhlych stolov zastupujúcimi relevantné ministerstvá boli schopní uzavrieť túto kapitolu predložením legislatívnych a procesných zmien, ktoré považujeme za nevyhnutné, ak sa detské obete násilia zneužívania majú dočkať kvalitnejšej pomoci a trestné konania vedené v prípadoch fyzického týrania a sexuálneho zneužívania zaznamenať zvýšenie efektivity.

Osobitnú kapitolu v plnení nášho poslania tvoria preventívne a vzdelávacie aktivity. V tomto prípade sa dá povedať, že sťažené podmienky sme využili ako príležitosť. Vytvorili sme a odbornej verejnosti sprístupnili náš prvý edukatívny film a spustili naše prvé e-vzdelávanie pre profesionálov pracujúcich s deťmi. Oboje zaznamenalo veľký záujem, preto sa chystáme v tomto smere naďalej pokračovať.

Samozrejme, po celý čas sme pokračovali v kľúčových aktivitách našich pracovísk. V roku 2020 sme pomohli 475 klientom,  poskytli viac ako 12 200 odborných konzultácií a pracovali s viac ako 150 rodinami, v ktorých žijú deti ohrozené násilím.

Popri neočakávaných zmenách sme dospeli tiež k zmene, ktorú sme dlhodobo plánovali. Mám na mysli zavŕšenie generačnej výmeny na čele našej organizácie, keď som sa po desiatkach rokov vo vedení Náruče a po viacročnom prechodnom období rozhodol preniesť bremeno zodpovednosti za chod organizácie na plecia doterajšieho riaditeľa Detského krízového centra Roba Braciníka. Som presvedčený, že to je krok správnym smerom a že Náruč pod vedením nového lídra bude naďalej útočiskom pre deti a rodiny ohrozené násilím a kľúčovým hráčom na tomto poli v celonárodnom meradle tak, ako tomu bolo doteraz.

Loading

Comment (1)

  • Mirka Kašpárková
    Mirka Kašpárková
    Reply

    Držím palce a přeji, samozřejmě v dobrém, co nejméně utrápených dětí. Jste úžasní v tom co děláte.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)