fbpx
Obohacujúca výmena skúseností s našimi švédskymi kolegami

Tím nášho Detského advokačného centra strávil mimoriadne plodný…

Pozvánka na tlačovú konferenciu k partnerskému projektu Spoločné ciele

Po vyše dvoch rokoch sa končí projekt Spoločné ciele, zameraný na…

Super jarný prázdninový tábor

Jarné prázdniny v Náruči si naše deti vďaka rozmanitým táborovým…

Uchádzame sa o podporu nášho TESCO projektu

PROSÍME Vás o podporenie projektu Náruče s názvom
POSILNENIE RODINNÝCH…

Poradenské centrum Náruč v Žiline revitalizuje služby pre obete domáceho násilia

WEB: www.naruc.sk

Mnoho žien a detí v rodinách býva vystavených…

Predbežná správa o našej decembrovej zbierke v Čadci

Na základe § 13  zák. SNR č. 162/2014  Z. z. o  verejných…

Deň otvorených dverí pre učiteľov

Stretnutí zameraných na prehlbovanie spolupráce nie je nikdy dosť….

Oznámenie o konaní zbierky

Občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze vykonáva v čase…

Ďalšie multidisciplinárne stretnutie na pôde Detského advokačného centra Náruč

26. januára sa uskutočnilo ďalšie zo stretnutí odborníkov pôsobiacich…

Perfektné tri dni s deťmi a ich rodičmi

V priebehu jesene sme vďaka podpore spoločnosti Stredoslovenská energetika,…

Poradenské centrum Náruč v Čadci oslávilo už jedenáste výročie

Pri príležitosti 19. Novembra – Svetového dňa prevencie týrania…

Nová kuchynka pre naše deti v Náruči

Za podpory Nadácie televízie Markíza sa nám podarilo vybudovať a teraz…