Podporujeme kandidatúru Ondreja Galla

TLAČOVÁ SPRÁVA Kandidátom Koalície pre deti Slovensko na post komisára…

Prečo vítame schválenie Lanzarotského dohovoru

Pred niekoľkými dňami (29.9.2015) Národná rada Slovenskej republiky…

Náruč podporuje Výzvu k ľudskosti a ďalšie iniciatívy na pomoc utečencom

V čase, keď sa desaťtisíce ľudí vydali na cestu plnú nástrah a neistôt,…

Náruč vracia deti domov

V Detskom krízovom centrum Náruč sme v júni ukončili projekt „Podporné…

ESF: Prevencia a eliminácia násilia na ženách

Inštitút pre výskum práce a rodiny je riešiteľom národného…

Vďaka Nadačnému fondu Kia Motors v Náruči ďalej vylepšujeme služby klientom

Od marca 2015 realizujeme v Detskom krízovom centre v Žiline a Poradenskom…

Správa o našej verejnej zbierke v Čadci

Na základe § 13  zák. SNR č. 162/2014  Z. z. o  verejných zbierkach…

Dokážu sa deti chrániť pred násilím?

Už takmer rok Náruč – pomoc deťom v kríze realizuje projekt „Bližšie…

Každé dieťa si zaslúži byť chránené

Jednou z horúcich tém diskutovaných v súvislosti s nastávajúcim referendom…

V diskusii o rodine sa stráca najlepší záujem dieťaťa

Bratislava, 2. februára 2015 – Koalícia pre deti, platforma združujúca…

… k diskusii s čitateľmi Nového Času

Píšu nám čitatelia Nového Času. Keďže sú ich listy veľmi podobné,…

Vyjadrenie Náruče k článku v Novom Čase

So znepokojením sme zaznamenali článok v Novom čase, ktorý sa nanajvýš…