fbpx
Naše poradenské centrá Náruč v Žiline a Čadci sú zamerané na komplexnú pomoc predovšetkým dospelým obetiam domáceho násilia. Klientom poskytujeme špecializované sociálne, psychologické a právne poradenstvo. Po vyriešení krízovej situácie, pokiaľ je to potrebné, pracujeme s klientkami/klientmi dlhodobo a intenzívne na ich navrátení do bežného života. Staršie z centier – Poradenské centrum Náruč ČADCA oslavuje v týchto dňoch svoje 15. narodeniny! Impulzom […]

Naše poradenské centrá Náruč v Žiline a Čadci sú zamerané na komplexnú pomoc predovšetkým dospelým obetiam domáceho násilia. Klientom poskytujeme špecializované sociálne, psychologické a právne poradenstvo. Po vyriešení krízovej situácie, pokiaľ je to potrebné, pracujeme s klientkami/klientmi dlhodobo a intenzívne na ich navrátení do bežného života.

Staršie z centier – Poradenské centrum Náruč ČADCA oslavuje v týchto dňoch svoje 15. narodeniny!

Impulzom pre zriadenie (vtedy sme si mysleli, že jedinej) poradne, bol v tom čase vysoký počet detí z regiónu Kysúc umiestňovaných do nášho Detského krízového centra Náruč v dôsledku ich ohrozenia alebo hrubého zanedbávania v rodine. Dochádzalo však aj k nárastu počtu dospelých osôb, ktoré sa ako obete domáceho násilia rozhodli vyhľadať u nás pomoc …

Náruč v reakcii na tieto skutočnosti zriadila v roku 2005 poradňu pre obete domáceho násilia v Čadci. Šlo o prirodzené rozšírenie našich aktivít, keďže väčšina detí umiestňovaných do krízového centra pochádzala z prostredia, kde násilník ohrozuje celú rodinu. Z tohto pohľadu bolo otvorenie poradne pre ženy logickým krokom – pomoc matkám rozšírila súbor nástrojov, ako účinnejšie pomáhať ich deťom. Poradňa v Čadci sa stala pre obete domáceho násilia vyhľadávaným útočiskom a záujem o jej služby čoskoro prerástol hranice kysuckého regiónu. Vzhľadom na vysoký dopyt po týchto službách došlo o 3 roky neskôr k otvoreniu druhej náručovskej poradne – v Žiline.

V oboch poradniach pomáhame v rámci sociálneho poradenstva riešiť dopady domáceho násilia na život klientok/klientov a ich rodín, zorientovať sa v možnostiach pomoci, ktorú im zo zákona môže poskytnúť obec alebo štát, či sprostredkovať im kontakt na ďalšie špecializované pomáhajúce inštitúcie alebo odborníkov. Na sociálne poradenstvo nadväzuje právne poradenstvo a právna pomoc v oblasti vypracovania písomných podaní na súdy a políciu, ako aj všetky druhy podaní na súdy do občiansko-právnych konaní. Neoddeliteľnou súčasťou pomoci obetiam domáceho násilia je psychologické poradenstvo. Zameriavame sa na prekonanie krízy a tiež celkový osobnostný rozvoj, ktorý obetiam pomáha vyrovnávať sa s náročnou prežitou  situáciou a zvýšiť kvalitu ich života.

Poradenské centrum Náruč Čadca poskytlo za 15 rokov svojej činnosti pomoc takmer 1500 klientom.

Okrem poradenstva, ktoré tvorí základnú kostru našich služieb,  pravidelne každú prvú stredu v mesiaci, prebieha v priestoroch čadčianskej Náruče na Potočnej ulici (budova NOVAtech)  svojpomocný klub pre klientky a detské skupinky. Tieto stretnutia majú podporný, terapeutický a relaxačný význam.  V rámci kampane Family – rodina na prvom mieste, ktorú zastrešuje a financuje Nadácia J&T, sa nám za posledné dva roky podarilo v regióne Kysúc intenzívne pracovať s viac ako 200 rodinami ohrozenými násilím.

Poradne Náruč priniesli do regiónu služby, ktoré tu dovtedy absentovali a ktoré sú, čo do rozsahu a kvality, dodnes v rámci Slovenska ojedinelými. Teší nás, že už etablované komplexné riešenia pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách v žilinskom kraji prostredníctvom našich  poradenských služieb získalo ocenenie Inovácia Žilinského kraja za rok 2012 v kategórii Regionálny rozvoj.

Vďaka príspevku Žilinského samosprávneho kraja a dlhoročnej  podpore Nadácie J&T, ale i individuálnym darcom a darcom 2%, môžeme všetky poradenské služby a podporné aktivity pre našich detských i dospelých klientov poskytovať v poradniach bezplatne.

Kontakty a ďalšie informácie o možnostiach pomoci nájdete na https://naruc.sk/som-dospely/.

Loading

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)