fbpx
Trochu dlhšie čítanie o tom, ako sa zmenila Náruč za posledných 5 rokov

Ukončili sme 4,5-ročný projekt, ktorý zásadne zmenil fungovanie Náruče … …

Keď dieťa potrebuje pomoc nás všetkých: videopríspevky z našej medzinárodnej konferencie

Dovoľte nám, aby sme s odstupom
času zaspomínali na medzinárodnú konferenciu, zameranú na…

Inovatívne formy práce s deťmi ohrozenými násilím

Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska realizujeme v období od 1.7.2016 do 31.3.2017 projekt…

Vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny

Názov projektu: Vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych…

EEA Grants: “Spoločné ciele”

Partnerský projekt „Spoločné ciele“

 

Číslo programu: SK09

 

Číslo…

EHP/EEA: Podporné programy pre rodiny v kríze ako efektívny nástroj ochrany detí pred násilím

Realizujeme projekt s názvom Podporné programy pre rodiny v kríze ako efektívny nástroj ochrany…

ESF: Prevencia a eliminácia násilia na ženách

Inštitút pre výskum práce a rodiny je riešiteľom národného projektu Prevencia a eliminácia…