fbpx
Inovatívne formy práce s deťmi ohrozenými násilím

Vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska realizujeme v období od 1.7.2016 do 31.3.2017 projekt…

Vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny

Názov projektu: Vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych…

EEA Grants: “Spoločné ciele”

[:sk]
Partnerský projekt „Spoločné ciele“

 

Číslo programu: SK09

 

Číslo…

EHP/EEA: Podporné programy pre rodiny v kríze ako efektívny nástroj ochrany detí pred násilím

Realizujeme projekt s názvom Podporné programy pre rodiny v kríze ako efektívny nástroj ochrany…

ESF: Prevencia a eliminácia násilia na ženách

Inštitút pre výskum práce a rodiny je riešiteľom národného projektu Prevencia a eliminácia…

EHP: “Zapojenie MVO do tvorby národných politík v téme sociálnoprávnej ochrany detí”

Od mája 2014 sa Náruč podieľa na projekte “Zapojenie MVO do tvorby národných politík v téme…

„Partnerstvo“- najúčinnejší prostriedok pomoci deťom so sy CAN, CSA, deťom a rodinám v kríze, ktorým hrozí sociálne vylúčenie“

V spolupráci s Centrom Slniečko, n.o. a Asociáciou krízových stredísk
sme sa na realizácii…