fbpx
V Detskom krízovom centre Náruč, ktoré sa nachádza v Žiline – Zádubní, poskytujeme už od roku 2000 bezpečné útočisko a odbornú pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom. Naše dlhoročné skúsenosti i dobrá zahraničná prax poukazujú na potrebu intenzívnej práce s celou rodinou, v ktorej sa nachádzajú deti ohrozené násilím. Rodičia sa mnohokrát nevedia postarať a poskytnúť adekvátne a bezpečné podmienky pre život svojim […]

V Detskom krízovom centre Náruč, ktoré sa nachádza v Žiline – Zádubní, poskytujeme už od roku 2000 bezpečné útočisko a odbornú pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom. Naše dlhoročné skúsenosti i dobrá zahraničná prax poukazujú na potrebu intenzívnej práce s celou rodinou, v ktorej sa nachádzajú deti ohrozené násilím. Rodičia sa mnohokrát nevedia postarať a poskytnúť adekvátne a bezpečné podmienky pre život svojim deťom. Často je to i dôsledkom toho, že sami si v detstve zažili zneužívanie alebo vyrastali v rodinách, kde pochopenie, záujem o druhého či bezpečie neboli bežnou súčasťou každodenného života.

Od januára 2019 preto v dvoch bytoch umiestnených na prízemí Detského krízového centra Náruč realizujeme moderný pobytový program zameraný na systematickú, každodennú prácu s celými rodinami. Spolu s rodičmi hľadáme spôsoby, ako podporiť priaznivé zmeny v rodine. Našou filozofiou je poskytnúť rodine čo najkvalitnejšie odborné poradenstvo, sociálnu asistenciu a otvorenú spoluprácu s cieľom podporiť zdravé, pre dieťa bezpečné fungovanie rodiny a návrat dieťaťa, resp. celej funkčnej rodiny domov. S rodinou pracuje odborný tím zložený z  tandemu psychologička – sociálna pracovníčka a 2 sociálnych pedagógov (muž a žena), ktorí s rodinou počas pobytu v DKC Náruč celý deň žijú, pracujú. V programe sa nejedná o riešenie bytovej situácie rodín, ale o ich opätovné začlenenie do bežného života bez násilia. Tento, na Slovensku jedinečný program, obsahuje viacero tematických modulov, ktoré sa ako kocky lega skladajú do celku podľa individuálne nastavených potrieb každej rodiny. Venujeme sa budovaniu vzájomného rešpektu detí a rodičov, odstráneniu násilia z výchovy a posilneniu schopnosti rodičov zvládať praktické nároky bežného života akými sú: hospodárenie s financiami, starostlivosť o domácnosť či deti, plnohodnotné a radosť prinášajúce trávenie voľného času. Snažíme sa podporiť deti vo vnímaní rodiča ako autority, pomôcť im s rešpektovaním pravidiel v domácom prostredí, s budovaním dôvery vo svet naokolo i sebadôvery a sebaúcty, ale dôraz kladieme aj na zlepšenie komunikácie detí voči svojmu okoliu. Rodiny sú do programu zaraďované na základe odporúčania orgánov sociálnoprávnej ochrany detí (ÚPSVaR), t.j. dobrovoľne, nie na základe rozhodnutia súdu.

Starší z dvoch bytov, v ktorých tento program realizujeme, bol nepretržite v prevádzke 20 rokov. Za ten čas sme v byte pomohli viac ako 60 rodinám. I napriek priebežnej údržbe si však tieto bytové priestory vyžadovali zásadnú rekonštrukciu a nové zariadenie kúpeľne sanitou, vybavenie obytnej časti atypickým nábytkom a efektívnejšie využitie malého kuchynského priestoru. Výraznejší stavebný zásah si (nepredpokladane) vyžiadala aj izolácia strechy či oprava vchodu z exteriéru, vďaka ktorej sa zlepšil tepelný komfort v byte. Všetko toto sa mohlo udiať najmä vďaka podpore Nadácie GRANVIA. S dofinancovaním rozsiahlych stavebných prác a vybavením nekonštruovaných priestorov sanitou, spotrebičmi či nábytkom nám pomohli aj Nadácia KIA, Nadácia pre deti Slovenska z Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperatíva a Siemens Healthcare s.r.o..

2 minútové video o programe a rekonštrukcii je k zhliadnutiu TU

Viac o programe „Aby deti nemuseli odísť z rodiny“ nájdete TU

Loading

Comment (1)

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)