fbpx

Po takmer dvadsiatich rokoch práce s týranými, zneužívanými a zanedbávanými deťmi chceme prispieť k zaplneniu medzery v systéme pomoci deťom, ktoré sa stali obeťami sexuálneho zneužívania, prípadne ťažkých foriem fyzického týrania. Chceme tak urobiť cestou vybudovania modelového Detského advokačného centra. Našou ambíciou je prispieť k rozvoju multidisciplinárneho prístupu, v rámci ktorého bude tím skúsených, špeciálne vyškolených profesionálov spolupracovať na prípadoch sexuálneho zneužívania  detí, využívajúc pri tom postupy smerujúce k včasnej intervencii a dlhodobej odbornej pomoci deťom. Naším cieľom je vybudovať bezpečný, vľúdny priestor, kde deťom a podporujúcim členom ich rodiny bude poskytnutá špecializovaná odborná pomoc a služby zamerané na proces rehabilitácie a prekonávania traumy spôsobenej zneužívaním.

Aktivity Detského advokačného centra budú podporované naším advokačným úsilím zameraným na implementáciu takých systémových či legislatívnych zmien, ktoré prispejú k posilneniu interdisciplinárnej spolupráce v prípadoch sexuálneho zneužívania detí.

Projekt je podporovaný Nadáciou VELUX

 

 

ANGLICKY SKUSKA

 

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)