fbpx
Pravdepodobne ste už počuli príbeh o tom ako niekto dlhodobo sexuálne zneužíval deti. Alebo ste možno počuli, že ohlásených či odhalených  je len zlomok prípadov sexuálneho násilia. Hovoríte si, ako je to možné? Prečo tí ľudia nikomu nič nepovedali, prečo neutekali, nekričali. Ako to, že si nikto nič nevšimol? Na tieto otázky existujú odpovede … […]

Pravdepodobne ste už počuli príbeh o tom ako niekto dlhodobo sexuálne zneužíval deti. Alebo ste možno počuli, že ohlásených či odhalených  je len zlomok prípadov sexuálneho násilia. Hovoríte si, ako je to možné? Prečo tí ľudia nikomu nič nepovedali, prečo neutekali, nekričali. Ako to, že si nikto nič nevšimol? Na tieto otázky existujú odpovede …

Toto “zvláštne”, ťažko pochopiteľné a neočakávané správanie obetí sexuálneho násilia sa odborne označuje ako kontraintuitívne reakcie. Kontraintuitívne preto, lebo sú akoby “proti” našej intuícií, našich očakávaniam ako by sa obeť sexuálneho násilia mala “normálne, logicky” správať.

Medzi takéto  neočakávané reakcie obetí  sexuálneho zneužívania patrí najmä:*

 • Pasivita obete – obeť sa sexuálnemu zneužívaniu navonok nebráni
 • Oneskorené oznámenie – obeť sexuálne násilie oznámi so značným časovým odstupom alebo vôbec
 • Nesúrodá a neúplná výpoveď – obeť nevie o prežitých udalostiach rozprávať ucelene, plynule, chronologicky
 • Odvolanie výpovede – obeť svoju výpoveď časom odvolá
 • Neprítomné príznaky traumy – v 40 % prípadov obete nemajú žiadne príznaky traumy
 • Pozitívne postoje k páchateľovi – obeť k páchateľovi pociťuje pozitívne emócie hoci jej ubližoval.

Aj keď sa takéto správanie môže javiť ako nepochopiteľné, má svoje logické zdôvodnenie.

Prečo takáto reakcia vzniká, aké sú príčiny a aké sú potom dôsledky pre obeť? Stručne odborne a zrozumiteľne o kontraintuitívnych reakciách rozprávajú v našom novom filme Mgr. Róbert Braciník, riaditeľ Detského krízového centra Náruč a doc. Mgr. ThDr. Slávka Karkošková, PhD., lektorka, výskumníčka a popredná slovenská odborníčka na tému sexuálneho zneužívania. 

Film nie je voľne šíriteľný, využívame ho na vzdelávanie profesionálov, ktorí s detskými obeťami násilia prichádzajú do kontaktu – učiteľov, pracovníkov sociálnoprávnej ochrany detí,  sociálnych pracovníkov, psychológov, lekárov a pod.

Ak sa dieťa či dospelý zdôveria o násilí na nich páchanom, je potrebné ich vypočuť, neposudzovať a pomôcť im vyhľadať odbornú pomoc. Len vypočuť nestačí, hoc na krátku dobu to môže pomôcť a určitým spôsobom „uľaviť“. Trauma, ktorá nie je náležite ošetrená a spracovaná, môže dlhodobo negatívne ovplyvňovať kvalitu života (pozri video NÁSLEDKY traumy na psychiku dieťaťaDOPADY stresu na dieťa a jeho budúci život a zdravie).

Bezplatnú pomoc pre deti môžete nájsť v Detskom advokačnom centre Náruč v Žiline. Dospelým obetiam násilia vieme pomôcť a poradiť v našom Poradenskom centre Náruč Čadca.

* Karkošková, S.: Sexuálne zneužívanie detí: vzorce kontraintuitívnych reakcií obetí In Mravnostná kriminalita ako spoločenský fenomén a možnosti jej kontroly, Bratislava: Akadémia policajného zboru, 2015,s. 191 – 206

Loading

Comments (4)

 • Jana Braciníková
  Jana Braciníková
  Reply

  Dobrý deň, film nie je zaheslovaný … link s prístupom na film sme sprístupnili riaditeľom CDR v rámci vzdelávania Grooming – odporúčame si ich vyžiadať, ak sa k Vám nedostal

 • Prečo sa obete násilia nebránia alebo neutečú? – Náruč
  Reply

  […] V laickej a niekedy aj odbornej verejnosti koluje viacero mylných predstáv o tom, ako by sa obete sexuálneho zneužívania mali správať. Správanie obetí, ktoré je v rozpore s predstavami širokej laickej i odbornej verejnosti, ako majú obete „správne, či logicky“ reagovať na sexuálne zneužívanie/násilie sa označuje ako kontraintuitívne správanie obetí. […]

 • Skrátenie premlčacej doby je neprípustné – Náruč
  Reply

  […] obete násilia nesprávajú tak, ako očakávame sa môžete dozvedieť v našom staršom článku zverejnenom TU. Ďalšie informácie k tejto téme z nášho webu: O tom, prečo sexuálne zneužívaným deťom […]

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)