Kontakty E-poradňa
Chcete sa stať profesionálnym rodičom?

Aktuality

Rozbiehame nový program na podporu rodín

31. júl 2018

V Detskom krízovom centre Náruč  dlhodobo plánujeme realizáciu zmysluplného a doteraz absentujúceho cca 3-mesačného pobytového programu pre celé rodiny, avšak od  začiatku  prázdnin naše plány naberajú už aj konkrétne rozmery … Nový byt pre rodiny s deťmi a miestnosť pre sociálnych pracovníkov a sociálnych pedagógov, ktorí budú rodinám pomáhať, sú už v štádiu rekonštrukcie, a to vďaka finančnému daru od …

Viac

Spoločné Rodinné Terapeutické Dni

26. jún 2018

Pokračujeme v naštartovanom programe rodinných terapeutických dní. V roku 2018 sa od februára do júna uskutočnili v detskom krízovom centre štyri stretnutia rodičov a detí. Cieľom stretnutí je podnietiť zmenu pohľadu rodiny na problémy, na samých seba, vyvolať zmenu komunikácie a interakcie medzi jednotlivými členmi. Rodina funguje ako prepojený systém, ktorý sa vzájomne ovplyvňuje. Ak má dieťa v živote problémy, môžu mať …

Viac

VeSSElý zážitok ku dňu detí

26. jún 2018

Každý deň sa ponárame do hĺbok detskej duše a na MDD sme sa rozhodli odmeniť naše deti a ponoriť sa spoločne do hlbín Zeme návštevou Demänovskej ľadovej jaskyne. Deti mali možnosť vidieť kosti medveďa jaskynného, krasové útvary aj ľadovú výzdobu. Správne vymrznutí sme sa zahriali prechádzkou a do sýtosti vyšantili na preliezkach pri Vrbickom plese. Po posilnení chutným …

Viac

Náruč po druhý krát získala ocenenie Inovácia Žilinského kraja

18. jún 2018

Ocenenie Inovácia Žilinského kraja udeľuje Žilinský samosprávny kraj už od roku 2007. Odvtedy sa predstavili desiatky podnetných projektov v dvoch kategóriách – Regionálny rozvoj a Malé a stredné podniky. ,,Mali sme možnosť vidieť pestrú ponuku projektov, či už jedinečné riešenia pre priemysel, domácnosti, znevýhodnené komunity, prácu neziskových organizácií, ale aj moderné prístupy k vzdelávaniu a rozvoju samospráv,“ dodal podpredseda Žilinského samosprávneho …

Viac

Hrejivé slová uznania z Nadácie VELUX

18. jún 2018

Keď nám naši partneri z Nadácie VELUX oznámili, že prídu do Náruče natáčať krátky dokument o tom, ak sa nám darí v práci s deťmi a rodinami ohrozenými násilím, netušili sme, čo od tejto návštevy očakávať. Natáčanie bolo intenzívne, príjemné a profesionálne – také, ako celá naša doterajšia vzájomná spolupráca. Videovizitku z nášho detského advokačného …

Viac

Míľa pre mamu 2018

18. jún 2018

Príjemné popoludnie pre malých aj veľkých, kde sme sa zabavili spolu s vami. Podujatie organizovala Únia materských centier ako najväčšiu oslavu Dňa matiek na Slovensku. Tradične sa konalo v predvečer Dňa matiek 12.5. v sobotu, pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. V jeden deň, na rôznych miestach v rámci celého Slovenska, sa spojilo tisíce ľudí bez ohľadu …

Viac

Spoločne pre rodinu

18. jún 2018

Podľa predsedníčky Žilinského Samosprávneho Kraja Eriky Jurinovej je náš kraj priateľský k rodinám a cieľom je, aby tu rodiny nachádzali čo najlepšie podmienky pre plnohodnotný život. „Podujatia, kde sa stretnú celé rodiny, k tomu nesporne patria,“ povedala Erika Jurinová. Deň rodiny okrem ŽSK spoluorganizovali i Považské múzeum v Žiline, Krajská knižnica v Žiline, neziskové organizácie a viacerí poslanci ŽSK. Celoslovensky ho …

Viac

NOVÉ INŠPIRÁCIE K PRÁCI S OHROZENÝMI DEŤMI

25. máj 2018

V dňoch 20.5. až 24.5. 2018 sa 9 pracovníkov Náruče zúčastnilo študijnej cesty na Morave. Mali sme možnosť navštíviť 5 etablovaných organizácií, ktoré pracujú s podobnou cieľovou skupinou ako my. Cestu sme začínali návštevou našich kolegov v Poradenskom centre Náruč Čadca, ktorí nám predstavili programy a služby zamerané na pomoc rodinám ohrozených násilím. V Ostrave …

Viac

Správa o verejnej zbierke v Čadci

17. máj 2018

Predbežná správa zbierky Na základe § 13 zák. SNR č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme predbežnú správu zbierky. Zbierka bola vykonávaná od 01. 03. 2017 – 01. 03. 2018 /vrátane/ výberom finančných prostriedkov do prenosných pokladničiek. Použili sa 2 pokladničky. Zbierka prebiehala v meste Čadca – …

Viac

Nečakané ocenenie našej práce

13. marec 2018

Vďaka dánskej nadácii THE VELUX FOUNDATIONS sa nám podarilo uviesť do života pilotný projekt, prvý svojho druhu na Slovensku. Zúročili sme naše mnohoročné skúsenosti a vybudovali modelové Detské advokačné centrum Náruč poskytujúce komplexnú pomoc deťom, ktoré sa stali obeťami sexuálneho zneužívania alebo hrubého fyzického násilia. Naša práca  tím nadácie Velux zaujala, preto sa rozhodli natočiť krátky dokument, ktorý je zhrnutím nášho mnohoročného …

Viac