Kontakty E-poradňa
Chcete sa stať profesionálnym rodičom?

Aktuality

Cesty ako predchádzať sekundárnej viktimizácii detských obetí násilia

24. apríl 2019

Deti, ktoré boli vystavené hrubým formám násilia, musia čeliť nielen priamym psychickým či fyzickým následkom, ale neraz aj sekundárnym traumám. Jednou z nich je nepochybne viktimizácia ako následok procesov sprevádzajúcich trestné konanie. Mnohí z nás si uvedomujú, že dieťa si zaslúži, aby bolo ušetrené akýchkoľvek nadbytočných záťaží. V tejto súvislosti sme v spolupráci s verejnou ochrankyňou práv zorganizovali, už po …

Viac

Naše Poradenské centrum Náruč Žilina má nové priestory

19. marec 2019

Chceli by sme Vás informovať, že naše Poradenské centrum Náruč Žilina sa presťahovalo na novú adresu. Od 1.3.2019 nás nájdete na Mariánskom námestí 15. Priestory sú nové a väčšie, aby sme mohli tento rok realizovať podporné skupiny pre ženy zažívajúce násilie ako aj detské skupiny a poskytnúť naším klientkám  a klientom väčší komfort. Veľmi sa …

Viac

Aby deti nemuseli odísť z rodiny

12. marec 2019

… je názov inovatívneho pobytového programu Detského krízového centra (DKC) Náruč, ktoré už takmer 20 rokov poskytuje v Žiline – Zádubní pomoc a bezpečné útočisko týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom z celého Žilinského kraja. Základným poslaním toho nového programu je rozvoj rodičovských zručností a kompetencií, vďaka ktorému je možné zlepšiť pomery v rodine natoľko, že sa zabráni vyňatiu dieťaťa z jeho pôvodnej rodiny …

Viac

Nový program pre rodičov s deťmi

10. december 2018

Vďaka podpore viacerých donorov sa nám počas tohto roku podarilo prebudovať málo využívané priestory kuchyne a bývalej jedálne Detského krízového centra Náruč na nový byt. V ňom nájdu dočasný domov a pomocnú roku deti spolu so svojimi rodičmi. Počas troch mesiacov budú rodičia za podpory sociálneho pedagóga, psychológa a sociálneho pracovníka každodenne pracovať na  rozvoji svojich rodičovských zručností, posilnení rodičovských …

Viac

Kým nie je neskoro II.

4. december 2018

Žijeme vo svete každodenného televízneho a mediálneho násilia. Absurdná prezentácia reality, kde údery neubližujú, a ak, tak minimálne. Nikto sa nebojí, ani nemá strach. Na násilie je jediná odpoveď, protiútok. V snahe zreálniť predstavy mladých ľudí o negatívnych dôsledkoch násilia na človeka, sme aj tento rok robili sériu preventívnych programov „Kým nie je neskoro II.“ …

Viac

Bezpečne od útleho veku

19. október 2018

V spolupráci so žilinskými materskými školami sme v tomto roku rozbehli projekt „Bezpečne od útleho veku“. Nadviazali sme ním na aktivity Náruče venované predchádzaniu násilia na deťoch. V našich preventívnych programoch rešpektujeme, že deti samotné nemôžu niesť zodpovednosť za svoju ochranu pred násilím – nie je to v ich silách. Na druhej strane veríme, že má význam, aby …

Viac

Rozbiehame nový program na podporu rodín

31. júl 2018

V Detskom krízovom centre Náruč  dlhodobo plánujeme realizáciu zmysluplného a doteraz absentujúceho cca 3-mesačného pobytového programu pre celé rodiny, avšak od  začiatku  prázdnin naše plány naberajú už aj konkrétne rozmery … Nový byt pre rodiny s deťmi a miestnosť pre sociálnych pracovníkov a sociálnych pedagógov, ktorí budú rodinám pomáhať, sú už v štádiu rekonštrukcie, a to vďaka finančnému daru od …

Viac

Spoločné Rodinné Terapeutické Dni

26. jún 2018

Pokračujeme v naštartovanom programe rodinných terapeutických dní. V roku 2018 sa od februára do júna uskutočnili v detskom krízovom centre štyri stretnutia rodičov a detí. Cieľom stretnutí je podnietiť zmenu pohľadu rodiny na problémy, na samých seba, vyvolať zmenu komunikácie a interakcie medzi jednotlivými členmi. Rodina funguje ako prepojený systém, ktorý sa vzájomne ovplyvňuje. Ak má dieťa v živote problémy, môžu mať …

Viac

VeSSElý zážitok ku dňu detí

26. jún 2018

Každý deň sa ponárame do hĺbok detskej duše a na MDD sme sa rozhodli odmeniť naše deti a ponoriť sa spoločne do hlbín Zeme návštevou Demänovskej ľadovej jaskyne. Deti mali možnosť vidieť kosti medveďa jaskynného, krasové útvary aj ľadovú výzdobu. Správne vymrznutí sme sa zahriali prechádzkou a do sýtosti vyšantili na preliezkach pri Vrbickom plese. Po posilnení chutným …

Viac

Náruč po druhý krát získala ocenenie Inovácia Žilinského kraja

18. jún 2018

Ocenenie Inovácia Žilinského kraja udeľuje Žilinský samosprávny kraj už od roku 2007. Odvtedy sa predstavili desiatky podnetných projektov v dvoch kategóriách – Regionálny rozvoj a Malé a stredné podniky. ,,Mali sme možnosť vidieť pestrú ponuku projektov, či už jedinečné riešenia pre priemysel, domácnosti, znevýhodnené komunity, prácu neziskových organizácií, ale aj moderné prístupy k vzdelávaniu a rozvoju samospráv,“ dodal podpredseda Žilinského samosprávneho …

Viac