fbpx
Podporujeme kandidatúru Ondreja Galla

TLAČOVÁ SPRÁVA Kandidátom Koalície pre deti Slovensko na post komisára pre deti je Ondrej…

Prečo vítame schválenie Lanzarotského dohovoru

Pred niekoľkými dňami (29.9.2015) Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas…

Náruč podporuje Výzvu k ľudskosti a ďalšie iniciatívy na pomoc utečencom

V čase, keď sa desaťtisíce ľudí vydali na cestu plnú nástrah a neistôt, považujeme…

Náruč vracia deti domov

V Detskom krízovom centrum Náruč sme v júni ukončili projekt „Podporné programy pre rodiny…

ESF: Prevencia a eliminácia násilia na ženách

Inštitút pre výskum práce a rodiny je riešiteľom národného projektu Prevencia a eliminácia…

Správa o našej verejnej zbierke v Čadci

Na základe § 13  zák. SNR č. 162/2014  Z. z. o  verejných zbierkach a o zmene a doplnení…

Dokážu sa deti chrániť pred násilím?

Už takmer rok Náruč – pomoc deťom v kríze realizuje projekt „Bližšie k deťom“,…

Každé dieťa si zaslúži byť chránené

Jednou z horúcich tém diskutovaných v súvislosti s nastávajúcim referendom je téma sexuálnej…

V diskusii o rodine sa stráca najlepší záujem dieťaťa

Bratislava, 2. februára 2015 – Koalícia pre deti, platforma združujúca rozličné mimovládne organizácie,…