fbpx

Z tlačovej správy Náruče 

pri príležitosti 18. Novembra – Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním a 19. Novembra – Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí

 

V súvislosti so sexuálnym zneužívaním detí často hovoríme, že ide o „neviditeľné zločiny“,  pretože ich nikto nechce vidieť, nikto o nich nechce hovoriť. Žiaľ, pre tisíce detí je sexuálne zneužívanie krutou realitou. Podľa prieskumov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2013 bolo v Európe sexuálnemu zneužívaniu vystavených spolu 9,6% detí (13,4% dievčat, 5,7% chlapcov).  

Podľa slov Ivana Leitmana, výkonného riaditeľa občianskeho združenia Náruč – Pomoc deťom v kríze,  však neraz dochádza k tomu, že deti, ktoré sa stali obeťami sexuálneho násilia, nie vždy dostanú adekvátnu pomoc.

Odborníci poskytujúci pomoc detským obetiam týrania a sexuálneho zneužívania dlhodobo apelujú, aby sa do praxe všetkých zainteresovaných profesionálov rýchlejšie zavádzali opatrenia a postupy, ktoré prispejú k zvýšeniu identifikácie detí ohrozených sexuálnym zneužívaním, zefektívnia vyšetrovanie takýchto prípadov a napomôžu fungovaniu  programov pomoci ohrozeným deťom a ich rodinám. „Okrem iného  nás k zavádzaniu  potrebných opatrení zaväzujú a nabádajú viaceré medzinárodné dohovory, smernice Európskeho parlamentu a Rady ako aj usmernenia Výboru ministrov Rady Európy“, konštatuje Leitman.

„V našom novozriadenom Detskom advokačnom centre Náruč sa pokúšame ponúknuť detským obetiam sexuálneho násilia všestrannú odbornú pomoc. Očakávame však, že naša snaha bude podporená aj systémovými opatreniami. Pretože tieto deti si zaslúžia osobitný prístup a ochranu“, zdôrazňuje Leitman.

Náruč – Pomoc deťom v kríze od roku 1997 pomáha týraným deťom, ženám a rodinám ohrozeným domácim násilím

  • Ohrozeným deťom a rodinám poskytujeme bezpečie a všestrannú odbornú  pomoc  prostredníctvom nášho Detského krízového centra Náruč, Detského advokačného centra Náruč a Poradní Náruč pre obete domáceho násilia
  • Obhajujeme  práva a záujmy detí ohrozených násilím tak, ako ich garantuje Dohovor o právach dieťaťa
  • V rámci preventívnych programov učíme deti, ako sa chrániť pred násilím
  • Vzdelávame profesionálov pracujúcich s deťmi a pre deti
  • Podporujeme pozitívne rodičovstvo a spoločne s rodinami hľadáme možnosti, ako prekonať problémy a vytvoriť pre deti bezpečný domov