fbpx

Oznámenie o konaní zbierky:

Občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze vykonáva v čase od 4. 12 do 18. 12. 2016 verejnú zbierku zaregistrovanú pod číslom 501-2016-013190. Zbierka bude vykonávaná na území mesta Čadca a jej účelom bude pomoc rodinám v kríze a podpora práce s deťmi.

Ďakujeme za príspevok!

Zbierka za december 2016