Kontakty E-poradňa
Chcete sa stať profesionálnym rodičom?

Aktuality

Hrejivé slová uznania z Nadácie VELUX

18. jún 2018

Keď nám naši partneri z Nadácie VELUX oznámili, že prídu do Náruče natáčať krátky dokument o tom, ak sa nám darí v práci s deťmi a rodinami ohrozenými násilím, netušili sme, čo od tejto návštevy očakávať. Natáčanie bolo intenzívne, príjemné a profesionálne – také, ako celá naša doterajšia vzájomná spolupráca. Videovizitku z nášho detského advokačného …

Viac

Míľa pre mamu 2018

18. jún 2018

Príjemné popoludnie pre malých aj veľkých, kde sme sa zabavili spolu s vami. Podujatie organizovala Únia materských centier ako najväčšiu oslavu Dňa matiek na Slovensku. Tradične sa konalo v predvečer Dňa matiek 12.5. v sobotu, pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. V jeden deň, na rôznych miestach v rámci celého Slovenska, sa spojilo tisíce ľudí bez ohľadu …

Viac

Spoločne pre rodinu

18. jún 2018

Podľa predsedníčky Žilinského Samosprávneho Kraja Eriky Jurinovej je náš kraj priateľský k rodinám a cieľom je, aby tu rodiny nachádzali čo najlepšie podmienky pre plnohodnotný život. „Podujatia, kde sa stretnú celé rodiny, k tomu nesporne patria,“ povedala Erika Jurinová. Deň rodiny okrem ŽSK spoluorganizovali i Považské múzeum v Žiline, Krajská knižnica v Žiline, neziskové organizácie a viacerí poslanci ŽSK. Celoslovensky ho …

Viac

NOVÉ INŠPIRÁCIE K PRÁCI S OHROZENÝMI DEŤMI

25. máj 2018

V dňoch 20.5. až 24.5. 2018 sa 9 pracovníkov Náruče zúčastnilo študijnej cesty na Morave. Mali sme možnosť navštíviť 5 etablovaných organizácií, ktoré pracujú s podobnou cieľovou skupinou ako my. Cestu sme začínali návštevou našich kolegov v Poradenskom centre Náruč Čadca, ktorí nám predstavili programy a služby zamerané na pomoc rodinám ohrozených násilím. V Ostrave …

Viac

Správa o verejnej zbierke v Čadci

17. máj 2018

Predbežná správa zbierky Na základe § 13 zák. SNR č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme predbežnú správu zbierky. Zbierka bola vykonávaná od 01. 03. 2017 – 01. 03. 2018 /vrátane/ výberom finančných prostriedkov do prenosných pokladničiek. Použili sa 2 pokladničky. Zbierka prebiehala v meste Čadca – …

Viac

Nečakané ocenenie našej práce

13. marec 2018

Vďaka dánskej nadácii THE VELUX FOUNDATIONS sa nám podarilo uviesť do života pilotný projekt, prvý svojho druhu na Slovensku. Zúročili sme naše mnohoročné skúsenosti a vybudovali modelové Detské advokačné centrum Náruč poskytujúce komplexnú pomoc deťom, ktoré sa stali obeťami sexuálneho zneužívania alebo hrubého fyzického násilia. Naša práca  tím nadácie Velux zaujala, preto sa rozhodli natočiť krátky dokument, ktorý je zhrnutím nášho mnohoročného …

Viac

ĎALŠÍ UŽITOČNÝ PROJEKT ZA NAMI

7. marec 2018

V rámci projektu “Pomáhajme deťom ohrozeným násilím spoločne a účinnejšie” sme sa mohli od septembra 2017 do februára 2018 opäť vzdelávať. 32 našich kolegov a spolupracovníkov získalo počas 6 realizovaných vzdelávacích aktivít lepšie komunikačné zručnosti či praktické informácie ohľadom poskytovania prvej pomoci. Učili sme sa, ako efektívnejšie a účinnejšie pracovať s detskými i dospelými klientmi našich štyroch pracovísk: …

Viac

Vyhodnotenie záverečnej správy verejnej zbierky v Čadci

6. február 2018

V zmysle platnej legislatívy zverejňujeme vyhodnotenie záverečnej správy k verejnej zbierke registrovanej pod číslom 501-2016-013190 Vyhodnotenie zaverecnej spravy

Viac

PREČO JE VZŤAHOVÁ VÄZBA TAKÁ DÔLEŽITÁ

6. február 2018

Neurovedecký výskum ukazuje, že ohrozujúce a bolestivé skúsenosti detí v detskom veku zvyšujú citlivosť nervového „pohotovostného systému“, ktorý označujeme ako obranný systém stredného mozgu. Tento je základom pre chronické obranné nastavenie a je jadrom tzv. zablokovanej dôvery. Nevhodná aj nedostatočná starostlivosť vysielajú rôzne správy hlboko do vyvíjajúceho sa mozgu malého dieťaťa a tieto správy majú …

Viac

TO NAJZAUJÍMAVEJŠIE Z NAŠEJ KONFERENCIE

20. január 2018

Už sme vás informovali o našej konferencii http://naruc.sk/nove-trendy-v-praci-s-detmi-ohrozenymi-nasilim/, ktorú sme zorganizovali koncom minulého roka. Hojná účasť (vyše 120 profesionálov z najrôznejších oblastí), ako aj pozitívne ohlasy nás ubezpečili, že násilie páchané na deťoch je témou pre širokú odbornú obec a že je tu vôľa aj potenciál pristupovať k ochrane detí pred násilím  systémovo, v duchu najnovších poznatkov a trendov. Pre tých, …

Viac