fbpx
Keď má na svet prísť nový človek, jeho rodičia si kladú otázky, čo všetko budú pre dieťa potrebovať. Jediné, čo dieťa skutočne potrebuje, sú milujúci rodičia – vnútorne silní, plní energie a odhodlania riešiť prichádzajúce problémy, rodičia, ktorí budú oporou pre svoje dieťa a poskytnú mu bezpečný domov. Každé dieťa potrebuje pri sebe „svojich ľudí“ – mamu, […]

Keď má na svet prísť nový človek, jeho rodičia si kladú otázky, čo všetko budú pre dieťa potrebovať. Jediné, čo dieťa skutočne potrebuje, sú milujúci rodičia – vnútorne silní, plní energie a odhodlania riešiť prichádzajúce problémy, rodičia, ktorí budú oporou pre svoje dieťa a poskytnú mu bezpečný domov. Každé dieťa potrebuje pri sebe „svojich ľudí“ – mamu, otca, súrodencov, starých rodičov, … Rodina, to sú korene, z ktorých vyrastáme a koruna stromu, do ktorej sa rozvíjame. Bez rodiny sme neúplní, neistí a osamelí.

Sú však medzi nami deti, ktoré vyrastajú bez svojich rodín. Z našej pracovnej skúsenosti vieme, že to nie je jav ojedinelý. V Detskom krízovom centre Náruč poskytujeme deťom (prednostne do 6 rokov), ktoré nemôžu vyrastať vo svojej  biologickej rodine, efektívnu formu náhradnej starostlivosti založenú na rodinnom princípe: náhradnú starostlivosť u profesionálneho náhradného rodiča.

Úloha profesionálneho náhradného rodiča je zložitá, keďže ide o spojenie rodiča a profesionálneho vychovávateľa do jednej osoby. Stavia na základnom princípe: poskytnúť lásku, bezpečie a starostlivosť deťom, ktoré ju nedostali od vlastných rodičov. A dôvody? Tie sú rôzne a nám ich neprináleží súdiť.

Byť profesionálny náhradný rodič nie je jednoduché zamestnanie. Je to poslanie! Práca profesionálneho náhradného rodiča sa vykonáva v domácom prostredí, 24 hodín a 7 dní v týždni. To znamená, že dieťa vyňaté z biologickej rodiny na určitý čas, má možnosť žiť v rodine profesionálneho náhradného rodiča s ďalšími členmi domácnosti a zároveň byť v kontakte so svojou biologickou rodinou a príbuznými.

Cieľom a snahou každého kvalitného profesionálneho náhradného rodiča je dieťaťu, ktoré má dočasne zverené v starostlivosti, ponúknuť zdravé rodinné prostredie a fungujúce rodinné vzťahy, poskytnúť bezpečie, podporu blízkej osoby, spoznať a napĺňať vývojové potreby dieťaťa, umožniť dieťaťu vytvárať si stabilné a trvalé vzťahy, viesť dieťa k uvedomeniu si svojej úlohu v rodine, komplexne rozvíjať osobnosť dieťaťa ako aj saturovať základné biologické potreby dieťaťa. V neposlednom rade musí byť profesionálny náhradný rodič schopný podporovať i kontakt s pôvodnou biologickou rodinou zvereného dieťaťa.

Odborná prax a osobná skúsenosť nám ukazujú, že status profesionálneho náhradného rodičovstva má síce aj veľa negatív (strata súkromia rodiny PNR, striedanie detí, cudzinec v rodine PNR, pracovno-právne otázky, kontakt s biologickou rodinou, vyčerpanosť PNR, …),  ale pozitíva tejto práce výrazne prevyšujú prínosy pre deti, ktoré im boli zverené do starostlivosti.

Príbeh profesionálneho náhradného rodičovstva v Detskom krízovom centre Náruč začal v roku 2016 a stal sa neoddeliteľnou súčasťou príbehu našej organizácie. Moji kolegovia spomínajú (teraz už s úsmevom :-)) na prvú profesionálnu náhradnú maminu, ktorá si s obrovským odhodlaním a presvedčením prevzala do starostlivosti 3 súrodencov. Entuziazmus z práce ju však po 3 dňoch opustil a deti vrátila späť do centra. Aj takéto boli naše začiatky – neľahké, ale o to poučnejšie.

Každý profesionálny náhradný rodič má svoj vlastný príbeh. Príbeh jednej našej profesionálnej náhradnej mamy trvá už 5 rokov… Je plný veselých (no občas i smutných) zážitkov, spomienok, láskavého rodičovstva. Je naplnený pochopením a prijatím zo strany jej vlastnej rodiny a hlbokej nádeje v lepšiu budúcnosť dočasne zverených detí. Príbeh tejto profimamy „dláždil“ s podporou, odborným vedením a ľudským prístupom odborného tímu detského krízového centra, cestu životom už 16 deťom!

V Detskom krízovom centre Náruč pracujú 2 profesionálne náhradné maminy, ktoré na krátky čas v živote násilím ohrozeného dieťaťa vytvárajú prirodzené, milujúce, pokojné a stimulujúce prostredie, poskytujú bezpečný domov a starostlivosť, ale zároveň nemožno zabúdať ani na to, aby sa nenarušila stabilita samotnej rodiny, ktorá dieťa dočasne prijala.

Deti vyňaté z pôvodnej biologickej rodiny pozorne vnímajú, čo sa okolo nich deje, a preto nemôžu byť len pasívnymi prijímateľmi rozhodovania dospelých. Prešli mnohými traumatizujúcimi skúsenosťami a našou zodpovednosťou je pristupovať k nim s maximálnou citlivosťou a s čo najlepším poznaním ich situácie. Pri rozhodovaní o umiestnení dieťaťa k profesionálnemu náhradnému rodičovi za kľúčovú považujeme kompatibilitu medzi profesionálnym náhradným rodičom a umiestňovaným dieťaťom. Preto kladieme mimoriadne veľký dôraz na prípravu jeho príchodu do rodiny, prvé momenty a dni dieťaťa v novej  a zároveň dočasnej rodine.

Milé tety – profimaminy z Náruče i z ostatných centier pre deti a rodiny po celom Slovenku, pri príležitosti Dňa matiek Vám vyjadrujeme kolegiálnu úctu a poďakovanie. Ste dôkazom toho, že povolanie môže byť poslaním.

Za celý tím Náruče

Mgr. Katarína Bučeková, sociálna pracovníčka zodpovedná za program PNR v DKC Náruč

V prípade, že Vás zamestnanie profesionálneho náhradného rodiča zaujalo alebo zvažujete, že by ste ho i Vy mohli/chceli vykonávať, odporúčame prečítať si o tom, čo by ste mali zvážiť predtým, ako sa rozhodnete stať profesionálnym náhradným rodičom a o skúsenosti našej profesionálnej náhradnej mamy.

Zákon, ktorý upravuje špecifické pracovno-právne podmienky práce profesionálneho náhradného rodiča nájdete TU.

Loading

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)