fbpx
Správa o verejnej zbierke v Čadci

Predbežná správa zbierky

Na základe § 13 zák. SNR č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a…