fbpx

Predbežná správa zbierky

Na základe § 13 zák. SNR č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme predbežnú správu zbierky.

Zbierka bola vykonávaná od 01. 03. 2017 – 01. 03. 2018 /vrátane/ výberom finančných prostriedkov do prenosných pokladničiek. Použili sa 2 pokladničky. Zbierka prebiehala v meste Čadca – Kaderníctvo Manier – Ul. Malá 2945/2B, 022 01 Čadca /Surovková Denisa/ a Kaderníctvo Lóren, Oščadnica 1183, 023 01 Oščadnica /Drozdová Renáta/.

Verejná zbierka bola vykonaná za účelom pomoci rodinám v kríze a podpory práce s deťmi cez skvalitnenie služieb Poradenského centra, konkrétne bola zbierka určená pre občianske združenie Poradenské centrum Náruč – Pomoc deťom v kríze, pobočka Čadca, Ul. Potočná č. 2836, sídlo organizácie: Zádubnie č. 56, 010 03 Žilina.

Otvorením pokladničiek a sčítaním finančných prostriedkov boli poverené pracovníčky Mgr. Stanislava Klieštiková, DiS., Mgr. Elena Jedináková a Mgr. Marta Podoláková. Vyzbierané finančné prostriedky v celkovej sume 122,09 € boli po ukončení zbierky a zrátaní zodpovednými pracovníkmi vložené priamo na účet OZ „Náruč“ – Číslo účtu: SK33 0900 0000 0051 1319 4844. Na uvedenú zbierku neboli vynaložené žiadne náklady.

predbežná správa zbierky