fbpx
Nový program pre rodičov s deťmi

Vďaka podpore viacerých donorov sa nám počas tohto roku podarilo prebudovať málo využívané…

Bezpečne od útleho veku

V spolupráci so žilinskými materskými školami sme v tomto roku rozbehli projekt „Bezpečne od…

Rozbiehame nový program na podporu rodín

V Detskom krízovom centre Náruč  dlhodobo plánujeme realizáciu zmysluplného a doteraz absentujúceho…

EHP/EEA: Podporné programy pre rodiny v kríze ako efektívny nástroj ochrany detí pred násilím

Realizujeme projekt s názvom Podporné programy pre rodiny v kríze ako efektívny nástroj ochrany…

Spoločné Rodinné Terapeutické Dni

Pokračujeme v naštartovanom programe rodinných terapeutických dní. V roku 2018 sa od februára…

VeSSElý zážitok ku dňu detí

Každý deň sa ponárame do hĺbok detskej duše a na MDD sme sa rozhodli odmeniť naše deti a ponoriť…

Náruč po druhý krát získala ocenenie Inovácia Žilinského kraja

Ocenenie Inovácia Žilinského kraja udeľuje Žilinský samosprávny kraj už od roku 2007. Odvtedy…

Hrejivé slová uznania z Nadácie VELUX

Keď nám naši partneri z Nadácie VELUX oznámili, že prídu do Náruče natáčať krátky dokument…

Míľa pre mamu 2018

Príjemné popoludnie pre malých aj veľkých, kde sme sa zabavili spolu s vami. Podujatie organizovala…

Spoločne pre rodinu

Podľa predsedníčky Žilinského Samosprávneho Kraja Eriky Jurinovej je náš kraj priateľský k rodinám…