fbpx
Koalícia pre deti píše otvorený list Komisárke pre deti kvôli možnému porušeniu práv detí

Bratislava, 8.2.2016.
Vážená pani Komisárka pre deti,

členovia Koalície pre deti Slovensko privítali…