fbpx
Náruč môžete podporiť aj nákupmi cez internet s Dobromatom

Chcete nakúpiť cez internet a zároveň podporiť dobrú vec? Dá sa to urobiť nasledovne: 

Všetko najlepšie v roku 2016!

V roku 2016 Vám prajeme všetko najlepšie, zdravie, silu a odhodlanie k prekonávaniu prekážok.

Našim…

Záverečná správa k verejnej zbierke v Čadci

V zmysle § 13  zák. SNR č. 162/2014  Z. z. o  verejných zbierkach a o zmene a doplnení…