fbpx
Super jarný prázdninový tábor

Jarné prázdniny v Náruči si naše deti vďaka rozmanitým táborovým aktivitám a prajnému počasiu…

Uchádzame sa o podporu nášho TESCO projektu

PROSÍME Vás o podporenie projektu Náruče s názvom
POSILNENIE RODINNÝCH VÄZIEB, PODPORA A ROZVOJ…

Poradenské centrum Náruč v Žiline revitalizuje služby pre obete domáceho násilia

WEB: www.naruc.sk

Mnoho žien a detí v rodinách býva vystavených násiliu – často bez podpory…

Predbežná správa o našej decembrovej zbierke v Čadci

Na základe § 13  zák. SNR č. 162/2014  Z. z. o  verejných zbierkach a o zmene a doplnení…