fbpx
Predbežná správa o našej decembrovej zbierke v Čadci

Na základe § 13  zák. SNR č. 162/2014  Z. z. o  verejných zbierkach a o zmene a doplnení…