fbpx

Na základe § 13  zák. SNR č. 162/2014  Z. z. o  verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  predkladáme predbežnú správu  zbierky.

Zbierka bola vykonávaná od 04. 12. 2016 – 18. 12. 2016 /vrátane/ v čase od 9,00 hod. – 18,00 hod. výberom  finančných prostriedkov do prenosných pokladničiek. Použilo sa 6 pokladničiek. Zbierka prebiehala v meste Čadca – pešia zóna – Palárikova ulica, Námestie slobody, Matičné námestie, Dom kultúry v Čadci, Malá ulica, Poradenské  centrum Náruč – Ul. Potočná, Kaderníctvo Manier – Ul. Malá /Surovcová Denisa/, Kaderníctvo Jarmila /Jarmila Kullová/, Kaderníctvo Oščadnica /Drozdová Renáta/, Kaderníctvo /Deáková Katarína/, Informačné centrum v budove Mestského úradu,Základná škola Podzávoz. Verejná  zbierka bola vykonaná za účelom pomoci deťom v kríze, konkrétne pre občianske združenie  Poradensko-tréningové centrum Náruč – Pomoc deťom v kríze, pobočka Čadca, Ul. Potočná č. 2836, sídlo organizácie: Zádubnie č. 56, 010 03  Žilina.

Otvorením pokladničiek a sčítaním finančných prostriedkov boli poverené pracovníčky Mgr. Ľubica Kullová, Mgr. Elena Jedináková a Mgr. Marta Podoláková. Vyzbierané finančné prostriedky v celkovej sume 1750,00 € boli po ukončení zbierky a  zrátaní zodpovednými pracovníkmi vložené priamo na účet OZ „Náruč“ Číslo účtu:  SK13 0900 0000 0051 2140 8873. Na uvedenú zbierku neboli vynaložené žiadne náklady.

Osoba zodpovedná za zbierku za PTC Náruč Čadca: Mgr. Elena Jedináková

Mgr. Ivan Leitman, štatutár