fbpx

26. januára sa uskutočnilo ďalšie zo stretnutí odborníkov pôsobiacich v sociálnej oblasti. Tentokrát sme sa stretli v našom Detskom advokačnom centre Náruč, ktoré svoju činnosť zameriava na pomoc sexuálne zneužívaným a týraným deťom. Potešil nás naozaj veľký počet účastníkov. Navštívili nás kolegovia pomáhajúcich profesií z rôznych štátnych i neštátnych organizácií. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Venovali sme sa predstaveniu činnosti DAC Náruč a ako už býva zvykom, pod odbornou facilitáciou sme prekonzultovali prípad rodiny v zložitej životnej situácii. Najbližšie nás bude hostiť občianske združenie Rozum a cit. Už teraz sa tešíme na stretnutie.