fbpx
Preventívne programy pre deti

Prevencia patrí dlhodobo k našim kľúčovým programom. Jej cieľom je
včasná osveta,  v rámci…