fbpx
Akým bol rok 2021 pre Náruč? Ako pre všetkých, tak i pre nás sa niesol v znamení boja s pandémiou. Oproti roku predchádzajúcemu sme však už boli viac pripravení, smelší, sily sa vyrovnali… To bolo vidieť i na zvýšenom počte klientov, ktorí navštívili naše Poradenské centrá Náruč Žilina a Čadca i na charaktere práce ostatných pracovísk, kde sme sa snažili […]

Akým bol rok 2021 pre Náruč? Ako pre všetkých, tak i pre nás sa niesol v znamení boja s pandémiou. Oproti roku predchádzajúcemu sme však už boli viac pripravení, smelší, sily sa vyrovnali… To bolo vidieť i na zvýšenom počte klientov, ktorí navštívili naše Poradenské centrá Náruč Žilina a Čadca i na charaktere práce ostatných pracovísk, kde sme sa snažili dostať našu prácu čo najviac do normálu. Na tomto mieste chcem oceniť odvahu a nasadenie mojich kolegýň a kolegov z detského krízového centra, ktorí sa obetavo a opakovane starali o deti s ochorením na COVID-19.

Jednou z významných aktivít, ktoré sa nám podarili aj napriek pandémii, bolo pokračovanie spolupráce so žilinskými učiteľmi a školskými psychológmi, kde sme do úspešného konca priviedli Manuál pre riešenie podozrenia z násilia na deťoch, ktorý si kladie za cieľ byť pomocníkom pre školy pri riešení podozrenia z násilia páchaného na deťoch mimo školského prostredia. Okrem samotného materiálu si najviac ceníme vznikajúcu sieť angažovaných pedagógov a odborných pracovníkov pôsobiacich na základných školách, ktorým nie je ľahostajná téma ochrany detí pred násilím.

Už tradične detailná Výročná správa o činnosti a hospodárení Náruče za rok 2021 uzrela svetlo sveta v čase, kedy je celý svet zasiahnutý vojnou na Ukrajine. Ako to už v takýchto ťažkých časoch býva, sme svedkami nielen ľudských tragédií a utrpenia, ale našťastie máme možnosť vnímať okolo seba aj narastajúcu vlnu solidarity, nezištnej pomoci a ľudskosti. Ani naša organizácia, ktorá tento rok oslávi štvrťstoročie svojej činnosti a dá sa povedať, že i zápasu za práva utláčaných a zranených, by nedokázala tento boj úspešne bojovať bez podpory a solidarity ľudí, ktorí sú našimi priaznivcami, podporovateľmi či sympatizantami. Preto chcem poďakovať Vám, ktorí kráčate s nami po tejto ceste a rôznou formou nás podporujete v našich snahách za život detí bez násilia. Ďakujeme!

                                                                Mgr. Róbert Braciník                                                                  Výkonný riaditeľ občianskeho združenia

 1,911 všetkých zhliadnutí,  12 zhliadnutí dnes

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)