fbpx
Akým bol rok 2021 pre Náruč? Ako pre všetkých, tak i pre nás sa niesol v znamení boja s pandémiou. Oproti roku predchádzajúcemu sme však už boli viac pripravení, smelší, sily sa vyrovnali… To bolo vidieť i na zvýšenom počte klientov, ktorí navštívili naše Poradenské centrá Náruč Žilina a Čadca i na charaktere práce ostatných pracovísk, kde sme sa snažili […]

Akým bol rok 2021 pre Náruč? Ako pre všetkých, tak i pre nás sa niesol v znamení boja s pandémiou. Oproti roku predchádzajúcemu sme však už boli viac pripravení, smelší, sily sa vyrovnali… To bolo vidieť i na zvýšenom počte klientov, ktorí navštívili naše Poradenské centrá Náruč Žilina a Čadca i na charaktere práce ostatných pracovísk, kde sme sa snažili dostať našu prácu čo najviac do normálu. Na tomto mieste chcem oceniť odvahu a nasadenie mojich kolegýň a kolegov z detského krízového centra, ktorí sa obetavo a opakovane starali o deti s ochorením na COVID-19.

Jednou z významných aktivít, ktoré sa nám podarili aj napriek pandémii, bolo pokračovanie spolupráce so žilinskými učiteľmi a školskými psychológmi, kde sme do úspešného konca priviedli Manuál pre riešenie podozrenia z násilia na deťoch, ktorý si kladie za cieľ byť pomocníkom pre školy pri riešení podozrenia z násilia páchaného na deťoch mimo školského prostredia. Okrem samotného materiálu si najviac ceníme vznikajúcu sieť angažovaných pedagógov a odborných pracovníkov pôsobiacich na základných školách, ktorým nie je ľahostajná téma ochrany detí pred násilím.

Už tradične detailná Výročná správa o činnosti a hospodárení Náruče za rok 2021 uzrela svetlo sveta v čase, kedy je celý svet zasiahnutý vojnou na Ukrajine. Ako to už v takýchto ťažkých časoch býva, sme svedkami nielen ľudských tragédií a utrpenia, ale našťastie máme možnosť vnímať okolo seba aj narastajúcu vlnu solidarity, nezištnej pomoci a ľudskosti. Ani naša organizácia, ktorá tento rok oslávi štvrťstoročie svojej činnosti a dá sa povedať, že i zápasu za práva utláčaných a zranených, by nedokázala tento boj úspešne bojovať bez podpory a solidarity ľudí, ktorí sú našimi priaznivcami, podporovateľmi či sympatizantami. Preto chcem poďakovať Vám, ktorí kráčate s nami po tejto ceste a rôznou formou nás podporujete v našich snahách za život detí bez násilia. Ďakujeme!

                                                                Mgr. Róbert Braciník                                                                  Výkonný riaditeľ občianskeho združenia

Loading

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)