fbpx
[:sk]   [:en] [:]
[:sk]

Koncom  januára 2020 sme sa v Detskom advokačnom centre Náruč stretli s pani Luciou Kurilovskou, rektorkou Akadémie Policajného zboru,  a jej kolegyňami. Spoločnou témou bolo využívanie špeciálnych výsluchových miestností pre deti. Naše občianske združenie zriadilo dve takéto špeciálne miestnosti, vybavené modernou audiovizuálnou a záznamovou technikou. Výsluchové miestnosti je možné využívať nielen na výsluch našich detských ambulantných či pobytových klientov,  ale aj pre ďalšie deti, ktoré sa stali obeťami násilia a kde prebieha trestné konanie. Jedna z nich sa nachádza v Žiline  na Vlčincoch (Detské advokačné centrum)  a druhá, staršia, kde aktuálne finišujeme s doladením novej techniky,  v našom detskom krízovom centre  v Žiline – Zádubní (Detské krízové centrum). Vypočúvacie priestory  poskytujeme vyšetrovateľom policajného zboru na základe ich požiadania. V zahraničí je využívanie špeciálnych vypočúvacích miestností bežnou praxou. Rovnako je bežná i špecializácia vyšetrovateľov, ktorí s deťmi pracujú. Na Slovensku sú aktuálne vybudované len 4 takéto miestnosti – dve naše v Žiline, jedna v Nitre, ktorú zriadilo občianske združenie Slniečko,  a jedna na Akadémii Policajného zboru. Práve tam sa preškoľujú vyšetrovatelia z celého Slovenska. Preto stretnutie s najvyšším predstaviteľom tejto inštitúcie vnímame ako nanajvýš dôležité .

Prvé špeciálne výsluchové miestnosti na vybraných okresných riaditeľstvách Policajného zboru sa na Slovensku ešte len budujú – viac info o tomto projekte môžete nájsť na oficiálnej stránke Ministerstva vnútra SR .

V spoločnej diskusii
so zástupcami Akadémie Policajného zboru nechýbala ani téma nutnosti spolupráce
a vzájomnej koordinácie odborníkov zainteresovaných do riešenia prípadu. Vďaka
tomu, že si všetci odborníci sadnú spolu za jeden stôl a prediskutujú
postup riešenia konkrétneho prípadu,  môžu byť prípady detí, ktoré sa
stali obeťami sexuálneho násilia,  rýchlejšie
a efektívnejšie vyšetrené a pre dieťa omnoho menej traumatizujúce.  Mnohoročné
skúsenosti našich zahraničných kolegov potvrdzujú, že toto je tá správna cesta.

Stretnutie s partnermi
z Akadémie Policajného zboru považujeme za ďalší kamienok do mozaiky nášho
snaženia o spájanie profesionálov v prospech detí  ohrozených násilím.

 
[:en]

Koncom  januára 2020 sme sa v Detskom advokačnom centre Náruč stretli s pani Luciou Kurilovskou, rektorkou Akadémie Policajného zboru,  a jej kolegyňami. Spoločnou témou bolo využívanie špeciálnych výsluchových miestností pre deti. Naše občianske združenie zriadilo dve takéto špeciálne miestnosti, vybavené modernou audiovizuálnou a záznamovou technikou. Výsluchové miestnosti je možné využívať nielen na výsluch našich detských ambulantných či pobytových klientov,  ale aj pre ďalšie deti, ktoré sa stali obeťami násilia a kde prebieha trestné konanie. Jedna z nich sa nachádza v Žiline  na Vlčincoch (Detské advokačné centrum)  a druhá, staršia, kde aktuálne finišujeme s doladením novej techniky,  v našom detskom krízovom centre  v Žiline – Zádubní (Detské krízové centrum). Vypočúvacie priestory  poskytujeme vyšetrovateľom policajného zboru na základe ich požiadania. V zahraničí je využívanie špeciálnych vypočúvacích miestností bežnou praxou. Rovnako je bežná i špecializácia vyšetrovateľov, ktorí s deťmi pracujú. Na Slovensku sú aktuálne vybudované len 4 takéto miestnosti – dve naše v Žiline, jedna v Nitre, ktorú zriadilo občianske združenie Slniečko,  a jedna na Akadémii Policajného zboru. Práve tam sa preškoľujú vyšetrovatelia z celého Slovenska. Preto stretnutie s najvyšším predstaviteľom tejto inštitúcie vnímame ako nanajvýš dôležité .

Prvé špeciálne výsluchové miestnosti na vybraných okresných riaditeľstvách Policajného zboru sa na Slovensku ešte len budujú – viac info o tomto projekte môžete nájsť na oficiálnej stránke Ministerstva vnútra SR .

V spoločnej diskusii
so zástupcami Akadémie Policajného zboru nechýbala ani téma nutnosti spolupráce
a vzájomnej koordinácie odborníkov zainteresovaných do riešenia prípadu. Vďaka
tomu, že si všetci odborníci sadnú spolu za jeden stôl a prediskutujú
postup riešenia konkrétneho prípadu,  môžu byť prípady detí, ktoré sa
stali obeťami sexuálneho násilia,  rýchlejšie
a efektívnejšie vyšetrené a pre dieťa omnoho menej traumatizujúce.  Mnohoročné
skúsenosti našich zahraničných kolegov potvrdzujú, že toto je tá správna cesta.

Stretnutie s partnermi
z Akadémie Policajného zboru považujeme za ďalší kamienok do mozaiky nášho
snaženia o spájanie profesionálov v prospech detí  ohrozených násilím.

[:]

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)