fbpx
Profesionálny náhradný rodič je zamestnancom centra pre deti a rodiny, ktorý zabezpečuje starostlivosť o deti vo svojej vlastnej domácnosti. Deti, ktoré sú mu zverené do starostlivosti, žijú spoločne s jeho rodinou, zvyčajne teda s partnerom aj s ich biologickými deťmi. Profesionálny náhradný rodič zabezpečuje 24-hodinovú starostlivosť, čím deťom umožňuje zažiť fungujúce rodinné prostredie. Pracovný pomer profesionálneho náhradného rodiča sa v […]

Profesionálny náhradný rodič je zamestnancom centra pre deti a rodiny, ktorý zabezpečuje starostlivosť o deti vo svojej vlastnej domácnosti. Deti, ktoré sú mu zverené do starostlivosti, žijú spoločne s jeho rodinou, zvyčajne teda s partnerom aj s ich biologickými deťmi.

Profesionálny náhradný rodič zabezpečuje 24-hodinovú starostlivosť, čím deťom umožňuje zažiť fungujúce rodinné prostredie.

Pracovný pomer profesionálneho náhradného rodiča sa v súlade so zákonom uzatvára na neurčitý čas a so skúšobnou dobou v trvaní najmenej 3 mesiace a najviac 9 mesiacov.

Profesionálna náhradná rodina nie je ďalšia forma náhradnej rodinnej starostlivosti (ako napr. pestúnska starostlivosť), ale je formou individuálnej starostlivosti o dieťa dočasne umiestnené v centre pre deti a rodiny.

V našom Detskom krízovom centre Náruč sa pohybuje dĺžka pobytu dieťaťa zvyčajne v rozpätí 6 – 12 mesiacov. Dôležité je teda vedieť prijať dieťa do rodiny s vedomím, že starostlivosť v našom zariadení je len dočasným riešením a cieľom je dieťa čo najskôr vrátiť do pôvodnej rodiny, pokiaľ je to možné – t. j. v prípade, že sa rodinné pomery zlepšili natoľko, že rodičia môžu vykonávať osobnú starostlivosť o dieťa. Ak sa to nepodarí, dieťa je prednostne súdom umiestňované do náhradnej rodiny (k starým rodičom, iným príbuzným, pestúnom). Až poslednou možnosťou je umiestnenie dieťaťa do centra pre deti a rodiny, ktoré vykonáva ústavnú starostlivosť. Z uvedeného vyplýva, že špecifikom práce profesionálneho náhradného rodiča v Detskom krízovom centre Náruč je relatívne krátkodobá starostlivosť. Ďalším špecifikom práce profesionálneho náhradného rodiča u nás je potreba prijať dieťa aj krízovo, niekedy naozaj zo dňa na deň (napr. v prípade vydania 24-hodinového neodkladného opatrenia, keď je v pôvodnej rodine bezprostredne ohrozený život či zdravie dieťaťa).

Profesionálny náhradný rodič pracuje s deťmi, ktoré museli byť z rôznych dôvodov dočasne vyňaté z pôvodného rodinného prostredia. V prípade našich detských klientov ide o deti týrané, sexuálne zneužívané či hrubo zanedbávané. Tieto deti si so sebou nesú spomienky na negatívne zážitky zo svojej vlastnej rodiny, ktoré sa v rôznej miere prejavujú aj v ich správaní. Nezriedka sa stretávame s prejavmi ako emočná labilita dieťaťa, depresívne ladenie, poruchy správania, tendencie k agresivite či veku neprimerané sexualizované správanie. Profesionálny náhradný rodič má v Detskom krízovom centre Náruč k dispozícii odborný tím, s ktorým (okrem iného) vedie pravidelné konzultácie zamerané aj na podporu zvládania týchto náročných situácií, ktoré sa v rámci každodennej starostlivosti o zverené dieťa môžu (ale nemusia) vyskytnúť.

Profesionálny náhradný rodič zabezpečuje okrem základnej starostlivosti o dieťa (strava, šatstvo, bývanie, školská dochádzka, zdravie) aj výchovné pôsobenie na dieťa, podporuje rozvoj jeho hodnotového systému. Podporuje zdravý vývin osobnosti dieťaťa, čo znamená rozvoj rozumových schopností dieťaťa (s ohľadom na jeho možnosti), rozvoj zdravého sebavedomia, zručností a schopností dieťaťa (podpora nadania, talentu), zabezpečuje plnohodnotné trávenie voľného času dieťaťa. Tiež udržiava a podporuje vzťahy medzi súrodencami a kontakt s biologickou rodinou dieťaťa.

Vzhľadom na našu špecializáciu a  s tým spojené špecifické potreby detí, má profesionálny náhradný rodič pracujúci v Náruči vo svojej starostlivosti maximálne 2 deti.

Profesionálny náhradný rodič je spolu so svojou rodinou akýmsi modelom, aby dieťa prichádzajúce dočasne do jeho rodiny, mohlo zažiť bezpečie, prijatie, autentickú rodinnú atmosféru a usporiadané rodinné vzťahy. 

Loading

Comment (1)

  • peter.lubek@gmail.com
    peter.lubek@gmail.com
    Reply

    Dobry den chcel by som od vas radu.Neviem na koho sa máme obrátiť tak Vám píšem. K nášmu susedovi sa prisťahovala pani s štyrmi detmi z toho jedno z nich je jej vlastné a ostatne tri ma v opatrovnictve robi ako profesionálny rodič. Myslíme si že tie deti sa tam nemaju dobre o čom svedči to že holdujú alkoholu a už tam bola volaná aj socialka z dovodu že ten sused fyzicky napadol jedno z detí. Náše domy majú spoločnu stenu tak počujeme od nich krik,plač a myslíme si že tam nie je všetko v poriadku. Myslime si že nie je v poriadku ani to že odchádzajú na víkendy alebo na dovolenku a tie deti ostávajú doma samé.(vek detí 2,9,10,15 rokov/. Myslíme si že tá pani nemá vzťah k detom a robí to len kvoli peniazom a jej partner je absolutne nesposobily sa starať o deti. /bývalá manželka od neho doslova utiekla/. Dokonca teraz ho rieši aj policia ohľadom alkoholu a bude mu zadržaný vodičský preukaz. Nevieme ako to je s tým opustením domu bez detí či je to vobec možné nechať deti samé alebo u s niekým prakticky cudzím človekom. Ďakujeme ak sa nám ozvete a poradíte nám na koho sa máme obrátiť. Tie deti si zaslúžia určite lepší život.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)