Skúsenosť profesionálnej mamy

Na záver sa pozrime na niektoré plusy
a mínusy profesionálnej náhradnej rodiny očami človeka…

Som rozhodnutý/á, čo ďalej

V súčasnosti vykonávajú prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti…

Čo by ste mali zvážiť predtým, ako sa rozhodnete stať profesionálnym rodičom

„Prijatie cudzieho dieťaťa do rodiny je veľmi závažná skutočnosť, je to vlastne rozhodnutie,…

Kto môže byť profesionálnym rodičom

Profesionálnym rodičom sa môže stať osoba staršia ako 18 rokov s ukončeným stredoškolským…

Ako to vyzerá v praxi

Profesionálny rodič je zamestnancom krízového strediska, ktorý zabezpečuje starostlivosť…