fbpx

Ocenenie Inovácia Žilinského kraja udeľuje Žilinský samosprávny kraj už od roku 2007. Odvtedy sa predstavili desiatky podnetných projektov v dvoch kategóriách – Regionálny rozvoj a Malé a stredné podniky. ,,Mali sme možnosť vidieť pestrú ponuku projektov, či už jedinečné riešenia pre priemysel, domácnosti, znevýhodnené komunity, prácu neziskových organizácií, ale aj moderné prístupy k vzdelávaniu a rozvoju samospráv,“ dodal podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Peter Dobeš.

V kategórii Regionálny rozvoj zvíťazila Náruč v silnej konkurencii  s projektom Detského Advokačného Centra Náruč.  To, čo je pre koncept detských advokačných centier špecifické, je priblíženie odbornej pomoci dieťaťu, ideálne v čo najkratšom čase a pod jednou strechou. Takto sa okolo dieťaťa a podporných členoch jeho rodiny sústreďuje nielen psychologická, sociálna a právna pomoc, ale tiež väčšina procesov súvisiacich s riešením prípadov  detí, ktoré sa stali obeťami sexuálneho zneužívania alebo fyzického týrania.

Ocenenie je pre nás veľkou cťou, povzbudením aj záväzkom. Ďakujeme!