fbpx

Vďaka podpore Nadácie C&A  (C&A Foundation) strávilo 18 detí a 8 pracovníkov nášho detského krízového centra predĺžený júlový víkend v krásnom horskom prostredí Javorníckych vrchov – na Chate Kmínek. Cieľom pobytu bolo vzájomné spriatelenie sa a budovanie bližších vzťahov medzi deťmi, ktoré sú umiestnené na výchovnej skupine priamo v krízovom centre a tých, ktoré našli dočasné útočisko u našich profesionálnych rodičov. Pobyt sa niesol v duchu olympijských hier,  pričom súťaže a netradičné disciplíny podporili individuálne i tímové športové zručnosti. Deti svetu opäť ukázali, že sú schopné zabojovať nielen za seba, ale aj za druhých. V popredí atmosféry nebola ani tak súťaživosť, ako empatia, vzájomné podporovanie sa a radosť z úspechov kamarátov z iných tímov. Deti mali možnosť vyskúšať aj nové tvorivé arteterapeutické techniky –  ústrednou témou týchto aktivít bolo budovanie pocitu spolunáležitosti a súdržnosti.

V rámci pobytu sme sa zamerali tiež  na prácu s našimi (zatiaľ) 3 profesionálnymi rodičmi. Psychológovia a sociálna pracovníčka realizovali dve stretnutia metodicko-konzultačného a podporného charakteru. Viac o profesionálnych rodinách v našom krízovom centre, ich zmysle a práci nájdete na https://naruc.sk/profesionalne-rodiny/.

Z tohto olympijského pobytu si prinášame povzbudenie v podobe nového elánu, posilnenie v podobe nových priateľstiev a pocit, že je možné prekonať tak prekážky v živote ako aj seba samého (ako o tom svet presviedčal aj Pierre de Coubertin:-). 

Ďakujeme!